Seneste nyt

God styring handler om at ramme rigtigt

Interview i forbindelse med udgivelsen af bogen Strategi og Styring med Effekt: Danske erfaringer
 

Styringskonferansen 2019 - virker det? Oslo den 23. januar 2019

Statlige virksomheter må regne med strammere budsjetter i årene framover, samtidig som forventningene til offentlige tjenester forblir høye. Hvordan kan styring etter effekter bidra til mer effektiv ressursbruk? Og hvordan får vi det til i praksis?
 

Kommunal strategi og styring med effekt

Konference: Koldingfjord Hotel den 11. oktober 2018. Hør om de nyeste erfaringer med effektbaserede strategier, datadreven ledelse samt økonomisk styring. På konferencen Kommunal strategi og styring med effekt præsenterer vi de nyeste erfaringer med effektbaseret strategi, ledelse og styring i danske kommuner.
 

Ledelsesrummet er et ansvar og det vokser

Artikel: Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen, "Ledelsesrummet er et ansvar" i magasinet Offentlig Ledelse den 10. juni 2018. Det bliver et krav i fremtidens velfærdssamfund at skabe og dokumentere større effekt af indsatserne – vi skal gøre mere af det, som virker. Det kræver nye styringsformer, som vil udvide ledelsesrummet. Og fordre, at lederne især har styr på at styre økonomien
 

Positivt overrasket over skolernes indsats

I et Interview med Folkeskolen udtaler Per Nikolaj Bukh, at han er positivt overrasket over, hvad skolerne fortæller, at de har brugt første puljeår på. Dog fastholder han sin kritik af modellens opbygning. Den umiddelbare refleksion er, at skolerne hver for sig har sat en masse konstruktive ting i gang, og at der ikke en markant talen ned med 'det gjorde vi alligevel'", siger han og fortæller, at han har været bekymret for, hvad ønsket om en milliongevinst kunne have sat gang af vilde tiltag ude på skolerne.
 

Chef i teknik og miljø 2019

Den 28. marts 2019 holder Per Nikolaj Bukh indlæg på COK's konference Chef i Teknik og Miljø. I sit indlæg vil Per Nikolaj Bukh skitsere, hvad effektstyring indebærer samt give eksempler på anvendelsen. Han vil lægge op til diskussion af om effektbaseret økonomistyring kan have anvendelse på området - og han vil med afsæt i praktiske eksempler vise nogle af de muligheder, som nye styrings- og finansieringsprincipper kunne indebære
 

Hvad skal en direktør have i løn?

Hør podcast om kompetencekravene og lønniveauet i forsyningsselskaber - og hvordan sammenligner man kommuner og kommunalt ejede selskaber?
 

Effektiv økonomistyring skal skabe frihed

Fremtiden kalder på en ny tilgang til at styre den kommunale økonomi. Der vil skabe ændringer i den kommunale og offentlige økonomistyring, sådan at effektiv økonomistyring skaber decentral frihed. Læs interview på NB Nyt.
 

Et politisk vellykket prosjekt med dårlig bunnlinje

I et intervju i Stat & Styring (juni 2020) påpeker jeg noen sentrale parametre som har stor betydning for om en utflytting av jobber blir vellykket eller ikke.
 

Gratis webinar: En ny vision?

Bliv inspireret, motiveret og måske lidt provokeret, når jeg præsenterer en ny vision for fremtidens økonomistyring.