Film om Effektbaseret styring

Effektbaseret økonomistyring handler først og fremmest om at give bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter rammer og normeringer. Det indebærer et styringsprincip, hvor tildelingsmodeller baseres på, hvilken effekt der opnås, og hvor takster ikke baseres på antal dage, men tilrettelægges forløbsbaseret og baseres på effekter.. Jeg har medvirket i en serie på 6 film, der er udgivet på samfundsdesign.dk, og kan ses herunder. Samlet set giver de en præsentation af, hvad effektbaseret styring drejer sig om. I første video sætter jeg ord på, hvad effektbaseret styring handler om i praksis, i den anden video sættes fokus på, hvem nøglepersonerne er, når beslutningerne skal tages og føres ud i live. 

Den tredje video forklarer, hvordan økonomistyringsmodellen bygger på forudsætningen om, at en del af bevillingen bliver gjort direkte afhængig af det opnåede resultat, hvorefter den fjerde video fokus på behovet for velfungerende og sammenhængende it-løsninger, når man skal arbejde med målsætning og effektmåling på baggrund af data på cpr-nummerniveau.  I den femte video diskuteres behovet for perfekte data, når kronerne skal allokeres hen, hvor både behovet for og effekten af indsatsen er størst. Endelig afslutter den sjette og sidste video om temaet effektbaseret styring ved at understrege, at der ingen genvej findes til effektbaseret økonomisk styring uden om valide data, når lederne skal sættes fri til at løse opgaverne bedst muligt.