Artikler i skandinaviske tidsskrifter

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2023. Effektiv opgaveløsning med de rette kompetencer til de rette opgaverØkonomi & Politik, årgang 96, nr. 1, side 111-131.

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen, Morten Lund Poulsen & Anne Kirstine Svanholt. 2021. Præmier og præstationer - skolelederes meningsskabelseSamfundslederskab i Skandinavien, vol. 36, no. 6, pp. 287-323

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2021. Effektbaseret økonomistyring i offentlig sektor: Udfordringer og mulighederPraktisk Økonomi & Finans vol. 37, no, 3, pp. 207-221.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2020. Effektbaserede ressourcetildelingsmodeller for forløbs- og periodebaserede indsatserSamfundslederskab i Skandinavien, vol. 35, no. 6, pp.443-478. 

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Omkostningsbevidsthed i social arbejde: Fra spændingsfelt til professionalisme. Tidsskrift for Professionsstudier, nr. 31/september, pp. 94-105

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Styrk fagligheden, når omkostningsbevidsthed er et grundvilkår. Social Udvikling, nr 4-2020, pp. 10-16.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2020. Tildelingsmodeller og effektbaserede principper i den offentlige sektorSamfundslederskab i Skandinavien, vol. 35, no. 4, pp. 207-249.

Bukh, Per Nikolaj & Anne Kirstine Svaholt. 2019. Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetter. Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 34, no. 3, pp. 229-266.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2019. Fremtidens økonomistyring er effektbaseretAdministrativ Debat, januar/2019.

Bukh, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2018, Effektbaseret ØkonomistyringNordisk Administrativt Tidsskrift, 95(2);53-66.

Bukh, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2018. Effektbaserte budsjettmodeller i offentlig sektor.  Magma, nr. 6, pp. 34-42.

Christensen, Karina & Per Nikolaj Bukh. 2018. Effektbaseret økonomistyring på vej i den offentlige sektorRevision & regnskabsvæsen, nr. 8, pp. 28-41.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2018. Ledelsesrummet er et ansvar - og det vokser. Offentlig Ledelse, nr. 2/2018.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2015. Beyond budgeting: Storm eller let brise? Økonomistyring & Informatik  31(1):15.56.

Bukh, Per Nikolaj & Jan Mouritisen. 2014. Performance Management. Danish Journal of Management & Business 78(3/4):3-10.

Bukh, Per Nikolaj. 2010. Kan bedre økonomistyring sikre budgetoverholdelse? Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89(3):6-10.

Dietrichson, Lars G.; Per Nikolaj Bukh & Bent Dalum. 2009. Trading Cluster Nordjylland? En analyse af handelsbaserede mikroklyngerLedelse & Erhvervsøkonomi 73(2):27-43.

Bukh, Per Nikolaj. 2008. Design af økonomistyring: Balanced Scorecard eller budgetlægning. Økonomistyring & Informatik 24(2):201-231.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2008. Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivationØkonomistyring & Informatik 23:(5):507-536.

Kjærgaard, Isa Jensen & Per Nikolaj Bukh. 2006. Modernisering gennem benchmarking: En analyse af tre forsyningsvirksomheder. Ledelse & Erhvervsøkonomi 71(4):189-204.

Kjærgaard, Isa Jensen & Per Nikolaj Bukh. 2006. Videnregnskaber i forsyningssektoren: Materialisering og enactment af styringØkonomistyring & Informatik. 22(1):13-56.

Bukh, Per Nikolaj. 2006. De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABCØkonomistyring & Informatik. 21(4):335-385

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Budgetlægningen i stormvejr: Er Beyond Budgeting et alternativ? Økonomistyring & Informatik.21(2):121-141.

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Betingelsen for at effektivisere forsyningskæden: Skaf viden om OmkostningsstrukturenEffektivitet 3/2005, pp. 7-11.

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Hvornår er forskningen nyttig? Ledelse i Dag, Vol. 15, No. 3, pp. 12-16,

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Optimering af forsyningskæden forudsætter viden om omkostningsstrukturenDILF Orientering, februar 2005.

Mouritsen, Jan, Per Nikolaj Bukh, Heine T. Larsen & Mette Rosenkrands Johansen. 2002. Udvikling og styring af viden ved anvendelse af videnregnskaber. I Økonomistyring og Informatik 17(5) 463-486.

Bukh, Per Nikolaj, Mette Rosenkrands Johansen & Jan Mouritsen. 2002. Multiple integrerede præstationsmålingssystemer: videnregnskab og balanced scorecard i en softwarevirksomhed. Ledelse & Erhvervsøkonomi 66(2):71-83.

Bukh, Per Nikolaj & Mette Rosenkrands Johansen. 2002. Strategisk forankring af projekter – et spørgsmål om balanced scorecard. Dansk Projektledelse. 7(4):25-27.

Bukh, Per Nikolaj & Flemming Meniche. 2002. Eksperternes syn på videnressourcer: Analysen af en børsintroduktion. Finans/Invest 2/02:19-25.

Bogetoft, Peter & Per Nikolaj Bukh. 2001. ’Bare et metodestudie’: problemet ikke løst. ForskerForum nr. 150, side 12-13.

Mouritsen, Jan & Bukh, Per Nikolaj. 2001.Videnregnskaber: rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer. Kompetencetillæg nr. 15, Civiløkonomen10/2001:19-22.

Bukh, Per Nikolaj & Flemming Meineche. 2001.Når produktet er troværdighed: om analytikerens rolle. Bringes i Finans/Invest.

Bukh, Per Nikolaj, Jan Mouritsen & Heine T. Larsen. 2001. Videnregnskabets elementer. RegnskabsOrientering.

Bukh, Per Nikolaj, Peter Gormsen & Jan Mouritsen. 2001. Børsprospekters indhold af information om viden.Revision & Regnskabsvæsen, 2001/1:34-40.

Bukh, Per Nikolaj Bukh, Peter Gormsen, Jan Thorsgaard & Jan Mouritsen. 2000. Videnregnskabet på vej til Børsen. Ledelse & Erhvervsøkonomi 64(4):223-233.

Larsen, Heine T., Per Nikolaj Bukh & Jan Mouritsen. 2000. Om at sætte strategi i tal: Balanceret rapportering vs. videnregnskab. Økonomistyring & Informatik. 16(1):15-45.

Bukh, Per Nikolaj; Jan Mouritsen & Heine T. Larsen. 2000. Videnregnskabers struktur og indhold. I Økonomistyring, Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj; Peter Gormsen & Jan Mouritsen. 2000. Investor relations: Økonomistyringens nye arbejdsfelt. Økonomistyring & Informatik 16(1):75-79.

Bukh, Per Nikolaj; Peter Gormsen, & Jan Mouritsen. 2000. Når viden introduceres på Børsen: Om relevansen af et videnregnskab. Samfundsøkonomen. 6/2000:27-35.

Bukh, Per Nikolaj; Peter Gormsen, & Jan Mouritsen. 2000. Investor relations: På vej mod en offensiv informationsstrategi. Finans/Invest. Vol 6, september, side 4-9.

Gormsen, Peter; Per Nikolaj Bukh & Jan Mouritsen. 2000. Når viden introduceres på børsen, side 17-18 i Videnregnskaber: på vej mod en guideline, København: Erhvervsfremme Styrelsen.

Bukh, Per Nikolaj ; Jan Mouritsen & Heine T. Larsen. 2000. Videnregnskabers struktur og indholdRevision & Regnskabsvæsen 3/marts, side 30-41.

Bukh, Per Nikolaj & Jan Mouritsen. 1999. Videnregnskaber.Virksomhedens Personalehåndbog, Karen Baggesen (ed.), København: Børsens Forlag.

Antvor, Henrik, Per Nikolaj Bukh, Niels Peter Mols & Jørn Flohr Nielsen. 1999. Erhvervskunders opfattelse af danske storbanker. Finans/Invest 2/99, side 24-27.

Bukh, Per Nikolaj & Knie-Andersen, Michael. 1999. En DEA-baseret strukturanalyse af den danske skadesforsikringsbrancheLedelse & Erhvervsøkonomi 63(2):129-138.

Bukh, Per Nikolaj, Jørn Flohr Nielsen, N.P.Mols & P.B. Olesen. 1999. Ny økonomistyring i finanssektoren: aktivitetsbaserede regnskabssystemer. Økonomistyring & Informatik 14(4):309-329.

Bukh, Per Nikolaj ; Jørn Flohr Nielsen & Niels Peter Mols. 1998. Med livrem eller seler? Finans & Samfund nr 8/9, side 5-6

Bukh, Per Nikolaj 1997. Service eller rentabilitet. Finansfokus 2/97, side 22-25.

Bukh, Per Nikolaj & Jens Genefke. 1997. Om at hælde gammel teori ud. Samfundsøkonomen 1997:3, side 31-34.

Bukh, Per Nikolaj. 1996. DEA-modeller af pengeinstitutsektoren: Overvejelser ved valg af inputLedelse & Erhvervsøkonomi 60(3):179-191.

Bjørn, Lars Bonderup & Per Nikolaj Bukh. 1994. Når Ledelsesfloskler får indhold: Om logistik i Teori og Praksis. Ledelse & Erhvervsøkonomi 58(3):197-206.