Seneste nyt

Kan efterskolernes succes forbedres?

Mange kæder behovet for efterskoleopholdet sammen med de udfordringer, der opleves i folkeskolen. Hvis det er årsagen, så skal det adresseres i folkeskolen. Det nytter ikke at opgive folkeskolen og bruge pengene på et ekstra skoleår på efterskole.
 

Effektiv opgaveløsning med de rette kompetencer til de rette opgaver

I artiklen vises, hvordan forskellige opgaveløsningers omkostningseffektvitet kan analyseres med udgangspunkt i det velkendte LEON-princip (Laveste Effektive Omkostningsniveau). Artiklen er bragt i Økonomi & Politik, årgang 96, nr. 1 (april 2023).
 

Editor: Scandinavian Journal of Public Administration

Per Nikolaj Bukh er i juli 2023 udpeget som redaktør for det forskningsbaserede tidsskrift Scandinavian Journal of Public Administration
 

Hvordan kommer vi reglerne til livs?

Flere partier har grebet ideen at én ny regel skal indebære, at folketinget skal fjerne en anden regel. Det løser næppe problemet. Den største udfordring er, at det slet ikke handler om antallet men om deres konsekvenser.
 

Temadag om effektbaseret økonomistyring

Effektbaseret styring er fremtiden i den offentlige sektor, men hvad er det egentlig? Hvad er potentialet og hvad kræver det? Arranger en temadag for både ledere og økonomifolk internt i kommunen. Jeg har afholdt åbne temadage for deltagere fra mange dele af den offentlige sektor - og temadage i enkelte kommuner. Sæt fokus på, hvordan der skabes en ny og effektiv styring, så ambitiøse faglige mål kan nås samtidig med at budgetterne overholdes ved anvendelse af effektbaseret økonomistyring.
 

Balancing tight budget control and quality within social services in a Danish Municipality

Udgivet i Scandinavian Journal of Public Administration, vol. 26, no. 3, pp. 89 – 111 (september 2022).
 

Fremtidens Økonomistyring

Kurset Fremtidens Økonomistyring afholdes nu som skræddersyede interne forløb i kommuner. Fremtidens Økonomistyring har tidligere været udbudt som et intensivt 8-12 dages forløb- og mere end 600 ledere og specialister har deltaget. Kurset giver et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen
 

Hvordan får vi flere sygeplejersker?

Det adresserer jeg sammen med Karina Skovvang Christensen i en kronik i Mandag Morgen, den 12. september 2022.
 

Besparelser på den kommunale administration er luftige løfter

Kan besparelser på kommunal administration finansiere mere velfærdsservice - og er udgifterne steget?
 

(Dys)functionality of intentions or outcomes? Performance funding of schools

Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2023.