Seneste nyt

Lederuddannelse betaler sig

Hver femte leder har ikke nogen form for lederuddannelse, viser en ny undersøgelse. Det er særligt i den private sektor og i mindre virksomheder, at kvalifikationerne mangler. I et interview med Jyllands-Posten, den 16. februar 2019, nævner jeg forskellige årsager til disse forskelle – og hvilke konsekvenser det kan have.
 

Interviews: Planen for VUC Syds fremtid er lagt frem - men stadig usikkerheder

De økonomiske problemer på VUC Syd er så store, at skolen, der ellers har været igennem flere fyringsrunder, skal igennem en " grundlæggende reorganisering".
 

Konference om effekt- og værdibaserede styringsmodeller den 27. februar 2019

Deltag på COKs store konference på Koldingfjord Hotel den 27. februar 2019, vi præsenterer de vigtigste erfaringer med effektbaseret økonomistyring i den offentlige sektor i Danmark. Mød en række eksperter i økonomiske styring og hør deres erfaring fra kommuner, regioner og uddannelsessektoren. Hør om, hvad effektbaseret økonomistyring indebærer – og hvad det vil kunne betyde i din virksomhed.
 

Disse statslige selskaber kan også være på salgslisten

Salget af Radius er sat på pause, men privatiseringer af statslige selskaber kan fortsætte, vurderer Per Nikolaj Bukh i et interview med DR den 14. januar 2019.
 

Det økonomiske tilsyn med bosteder

Der er behov for at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for det økonomiske tilsyn med bl.a. socialpædagogiske tilbud for børn- og unge. Både DR og Fagbladet FOA har i en række artikler afdækket dette. Socialtilsynene har som opgave at føre tilsyn med bl.a. botilbud. Dette omfatter også det økonomiske tilsyn, der tager udgangspunkt i budgetter og regnskaber. Flere tilbud afleverer imidlertid de lovpligtige oplysninger for sent eller undlader at aflevere dem. Dette er et problem, når man skal sikre, sparsommelighed og at offentlige midler bruges fornuftigt, mener Per Nikolaj Bukh.
 

Effektbaseret økonomistyring

Ny artikel: Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (2018) ”Effektbaseret Økonomistyring” udgivet i Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2018, 95. årgang. Vi sammenfatter i artiklen det overordnede resultatkrav for den offentlige sektor som omkostningseffektivitet. Det centrale ved dette begreb er, at det er en brøk:Vi sætter effekt i forhold til de omkostninger, der medgår til at skabe effekten. Kan der skabes mere effekt for de tildelte ressourcer, skal vi gøre det. Og kan der skabes den samme effekt med færre ressourcer, er det også en god idé, da der er masser af andre opgaver, der også skal løses.
 

Effektbaserte budsjettmodeller i offentlig sektor

Ny artikel: Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen, Effektbaserte budsjettmodeller i offentlig sektor, Magma, nr. 6 (september), 2018, side 34-42. Effektbasert økonomistyring har begynt å få økt utbredelse i en rekke store velferdsområder i Danmark, og det kreves ny kompetanse for å kunne arbeide med disse modellene. I den siste delen av artikkelen beskriver vi erfaringer innen eldreomsorgsområdet i Odense kommune i Danmark, samt innenfor ortopedisk kirurgi ved Aalborg Universitetshospital.
 

Effektbaseret styring på vej i den offentlige sektor

Ny artikel: ”Effektbaseret økonomistyring på vej i den offentlige sektor”, Karina Skovvang Christensen & Per Nikolaj Bukh, Revision & Regnskabsvæsen nr 8 (august), 2018, side 26-39.
 

Strategi og styring med effekt: Danske erfaringer

Ny bog: Strategi og styring med effekt, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen, juni 2018, DJØF Forlag. Bogen præsenterer de mest centrale og spændende erfaringer fra den offentlige sektor og viser nye veje for udviklingen af velfærdssamfundet. Per Nikolaj Bukh har sammen med Karina Skovvang Christensen udvalgt forfatterne til bogens 19 kapitler.
 

Stor reformvilje, og en del tvil

I Danmark har regjeringen bebudet en Sammenhængsreform. Målet er å skape bedre sammenheng i velferdsinnsatsen for borgere i hele den offentlige sektor. Tankene er ikke nye, men veien er veldig vanskelig framkommelig, det erkjenner både ministre, eksperter og utøvere. I et intervju med Stat & Styring sir Per Nikolaj Bukh sir at forløp er et av nøkkelordene, hvis tenkning bak sammenheng skal nå utover policypaper-nivået.