Rådgivning og konsulentvirksomhed

Jeg varetager løbende forskellige former for udviklings-, rådgivnings-, og forskningsopgaver.  Der kan være mange måder at organisere sådanne opgaver på, spændende lige fra deltagelse i advisory boards og bestyrelsesarbejde over almindelige konsulentprojekter til deciderede kontraktforskningsprojekter.

Eksempelvis har jeg bistået et meget stort antal virksomheder med at udvikle balanced scorecard og strategikort og har været med til at designe Activity Based Costing-modeller i flere virksomheder. Desuden har jeg bistået en række forskellige konsulentvirksomheder og organisationer ved udvikling af ledelses- og økonomistyringskoncepter og har deltaget som ekspert i projekter, hvor økonomiske styring analyseres, evalueres og udvikles.

Jeg har i særdeleshed en omfattende erfaring med at udvikle takst- og tildelingsmodeller på en række kommunale serviceområder, herunder design af effektbaseret styring, hvor jeg har deltaget i en række projekter i forskellige kommuner. Eksempelvis udviklingen af incitamentsbaserede tildelingsmodeller på folkekolemrådet eller effektbaseret styring af rehabiliteringsindsatser på ældreområdet.