Rapporter og notater

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2024. Kommunale udgifter, budgetter og regnskaber. Metodenotat, Gravercentret.

Bukh, Per Nikolaj. 2022. Begrebsaklaring af LEON-pricippet. Notat, august 2022.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2021. CO2-budgettering i Københavns Kommune. Undervisningscase.

Bukh, Per Nikolaj. 2021. Effektviseringspotentialet i fjernvarmesektoren. Notat, maj 2021.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2014. Multi: Introduktionen af Mega (A). Undervisningscase.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2014. Multi: På vej mod Mega2 (B). Undervisningscase.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2014. Multi: Bonusmodellen (C). Undervisningscase.

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2013. Care for You: Tilbud med effekt (B). Undervisningscase

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2013. Care for You: Tilbud med effekt (A). Undervisningscase

Bukh, Per Nikolaj & Christian Nielsen. 2010. Projektbaserede eksamener. Instiutut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet.

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Notat om projektbaserede eksamener. Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet.

Per Nikolaj Bukh. 2006. Familikontoret: Omkostningsanalyse og -fordeling. Undervisningscase, Aalborg Universitet.

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Hvordan slår økonomistyringen igennem? Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2004. Business casen som beslutningsstøtte: Erfaringer fra erhvervslivet. Notat til Center for Medicinsk Teknologivurdering.

Bukh, Per Nikolaj, Mette Line Chemnitz & Lene Thisgaard. 2003. Defining a research agenda regarding intangibles, Report of Work Package 3b, E*KNOW-NET. Working paper, Department of Accounting, Aarhus School of Business.

Bukh, Per Nikolaj. 2001. Report on ‘workshop 2: Making Intangible Tangible’ at the conference Entrepreneurship for the Future, Växjö, Sweden, 19-20 March 2001.

Bukh, Per Nikolaj & Jan Mouritsen. 2001. Forord. I Vækstregnskab – et redskab til vækstledelse. Herning: BDO ScanRevision.

Bukh, Per Nikolaj, Jan Mouritsen & Heine T. Larsen. 2001. Beskrivelse af 17 virksomheders videnregnskab.

Mouritsen, Jan; Per Nikolaj Bukh & Heine T. Larsen. 2000. Guideline for videnregnskaber – en nøgle til videnledelse. København: Erhvervsfremme Styrelsen.

Larsen, Heine T., Per Nikolaj Bukh & Jan Mouritsen. 2000. Towards a guideline for intellectual capital statements, Danish Agency for Trade and Industry, February 2000.

Larsen, Heine T., Per Nikolaj Bukh & Jan Mouritsen. 2000. The logic of intellectual capital statements, Danish Agency for Trade and Industry, February 2000.

Andersen, Poul Houmann; Niels Peter Mols & Per Nikolaj Bukh. 1999. Relationships between commercial banks and corporate clients: Differences between market-based and credit-based Financial Systems. Working paper 99-1, Department of International Business, Aarhus Business School. Prepared for presentation at European International Business Academy 25th Annual Conference, December 12 - 14, 1999, Manchester.

Bukh, Per Nikolaj, Mette R. Johansen, Heine T. Larsen & Jan Mouritsen. 1999. Beskrivelse af 19 virsksomheders videnregnskab. Notat, Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.

Bukh. Per Nikolaj 1999. H. Lundbeck A/S. Teaching case, Scandinavian International Management Institute, Copenhagen. 

Bukh, Per Nikolaj, Niels Peter Mols & Peter Gormsen. 1999. Accounting for the financial services customer in Denmark: Activity based costing practices. Working paper, Department of Management, University of Aarhus. 

Flohr Nielsen, J.; P. N. Bukh, N. P. Mols & P. B. Olesen. 1998. Organisering for kunderentabilitet: ændring og ændringsbarrierer i finansielle virksomheder. Working paper, Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet. 

Bukh, Per Nikolaj D, Niels Jørgen Relsted & Ole Ø, Madsen. 1997. Caseundervisning i økonomistyring. 1997. Notat 1997-1 Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet. 

Bukh, Per Nikolaj D 1995, Måling af Produktivitet og Efficiens med Dataindhylningsanalyse: Et Empirisk Studie af den Danske Pengeinstitutsektor (The measurement of productivity and efficiency using data envelopment analysis: an empirical study of the Danish banking sector), Ph.D. thesis, School of Economics and Management, University of Aarhus.

Bukh, Per Nikolaj, Finn R. Førsund & Sigbjørn A. Berg. 1995. Banking efficiency in the Nordic Countries: A four-country Malmquist index analysis. Norges Bank Arbeidsnotat 1995/7.

Bukh, Per Nikolaj & Boel E. L. Christensen. 1995. Subteknologier i pengeinstitutsektoren: en dataindhylningsanalyse. AFV-skrifter 1995-1.

Bukh, Per Nikolaj 1994. Efficiency Loss in the Danish Banking Sector: A Data Envelopment Approach. Indlæg på Second Nordic Workshop in Productivity, Growth and Development, Göteborg, 26.-28. januar 1994. IFV-Skrifter 1994-2.

Bukh, Per Nikolaj 1994. A Bibliography of Hierarchical Production Planning Techniques, Methodology and Applications, version 2.0, Research Report, University of Aarhus, Department of Management.

Bukh, Per Nikolaj 1993. Afvigende Observationer eller Gennemsnitstendenser? Et Notat om Anvendelse af Rand­metoder til Beregning af Aldersbetingede Præstationer og Stjernetider. IFV-Notater 1993-3.

Bukh, Per Nikolaj 1992. Technical efficiency and returns to scale in the Danish banking sector: an application of a non-parametric estimation method. IFV-papers 1992-6.

Bukh, Per Nikolaj & Gustav Jeppesen. 1990. SAS på Økonomi. Skrifter fra RGAC 90-2.

Bukh, Per Nikolaj & Gustav Jeppesen. 1989. Anvendelse af SAS: Opgaver og cookbook. Skrifter fra RGAC 89-3.