Effektbaseret økonomistyring

Ny artikel: Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (2018) ”Effektbaseret Økonomistyring” udgivet i Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2018, 95. årgang. Vi sammenfatter i artiklen det overordnede resultatkrav for den offentlige sektor som omkostningseffektivitet. Det centrale ved dette begreb er, at det er en brøk:Vi sætter effekt i forhold til de omkostninger, der medgår til at skabe effekten. Kan der skabes mere effekt for de tildelte ressourcer, skal vi gøre det. Og kan der skabes den samme effekt med færre ressourcer, er det også en god idé, da der er masser af andre opgaver, der også skal løses.
Skrevet den 02.01.2019
Effektbaseret økonomistyring

I artiklen Effektbaseret Økonomistyring tages der udgangspunkt i en produktionsøkonomisk begrebsramme for den offentlige sektors aktiviteter, hvor vi på den ene side strukturerer, hvordan målstyring og resultatkrav formuleres, og på den anden side angiver, hvilket fokus budgetter og bevillinger bør have.

Vi skitserer først den offentlige produktionsfunktion, og dernæst hvorledes produktivitetsanalyser, effektivitetsanalyser og cost-benefit-analyser relaterer sig til hinanden. Herefter ser vi nærmere på produktionsprocessen samt produktivitet og omkostningseffektivitet. I næste afsnit vender vi blikket mod budgetter og tildelingsmodeller, og hvad det betyder, når input, aktiviteter, output og effekt indgår i en tildelingsmodel.