Det økonomiske tilsyn med bosteder

Der er behov for at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for det økonomiske tilsyn med bl.a. socialpædagogiske tilbud for børn- og unge. Både DR og Fagbladet FOA har i en række artikler afdækket dette. Socialtilsynene har som opgave at føre tilsyn med bl.a. botilbud. Dette omfatter også det økonomiske tilsyn, der tager udgangspunkt i budgetter og regnskaber. Flere tilbud afleverer imidlertid de lovpligtige oplysninger for sent eller undlader at aflevere dem. Dette er et problem, når man skal sikre, sparsommelighed og at offentlige midler bruges fornuftigt, mener Per Nikolaj Bukh.
Skrevet den 28.12.2018
Det økonomiske tilsyn med bosteder

Når budgetter og regnskaber afleveres for sent vanskeliggøres overvågningen af, om der sker misbrug af offentlige midler, hvilket kan ende med at have konsekvenser for beboerne på bosteder.  Derfor bør politikerne styrke socialtilsynenes muligheder for føre et effektivt tilsyn.

I en række udsendelser og artikler har journalister afdækket udfordringer, når private socialpædagogiske opholdssteder bor til leje hos ejendomsselskaber, som er ejet af de samme personer, som også ejer opholdsstederne. Det giver en øget risiko for misbrug af offentlige midler. Derfor er det vigtigt, at socialtilsynene har egnede kompetencer til at føre tilsyn netop på dette område.

Jeg har medvirket i en række interview i radio, tv mv. Se bl.a. Private bosteder belønnes for at øge regningen til det offentlige (fagbladetfoa.dk, den 21. december 2018), Bostedsejere køber vikarer for millionbeløb af eget firma (fagbladetfoa.dk, den 19. december 2018), Frederiksberg erkender manglende budgetter: Det er pinligt (dr.dk, den 19. december 2018),  Opholdssteder lejer ejendomme af egen ledelse: Risiko for misbrug af offentlige midler (dr.dk, den 18. den 18. december),  Tilsyn med bosteders økonomi halter (dr.dk, den 18. december 2018), Bostedskæde bruger millioner af skattekroner på at købe ydelser af sig selv (fagbladetfoa.dk, den 18. december 2018).