Økonomisk virksomhedsbeskrivelse: CBS HD1

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse:  CBS HD1

Per Nikolaj Bukh, Charlotte Flyger & Preben Melander
Djøf Forlag, København.

Bogen er udgivet i 2023.

For køb af bogen kontakt forlaget eller en boghandel.

Denne bog introducerer en række grundlæggende måder en virksomhed samt dens økonomi kan beskrives på. Bogen viser desuden, hvordan en virksomhed kan styres med udgangspunkt i budgetter og økonomistyring. Dermed adresserer bogen centrale opgaver og problemstillinger i alle slags virksomheder: Både store og små erhvervsvirksomheder samt i offentlige virksomheder og organisationer.

Bogen gør læseren i stand til at koble teori og praksis, så der skabes værdi i organisationen. Den er anvendelig på lederkurser og -uddannelser, der sigter mod at give deltagerne kompetencer til at kunne medvirke til analyse og beslutningstagen. Bogen kan også bruges af økonomimedarbejdere, som ønsker at opdatere sig i beskrivelsesmodellernes praktiske anvendelse. Bogen indeholder både regneeksempler, der demonstrerer, hvordan modellerne og metoderne anvendes til praktisk problemløsning, samt eksempler på, hvordan bogens teknikker og beskrivelsesmåder kan anvendes i praksis.

Bogen er en justeret udgaver af Økonomisk virksomhedsbeskrivelse: Fra strategi til operationel styring. Bogen er produceret til CBS’ undervisning på HD1. Bogens kapitler er arrangeret sådan, at de følger 5. udgaves nummerering, og indholdet i denne bogs kapitel 2 og 3 er genskabt, så de passer med 5. udgaves indhold. Se også bogens indholdsfortegnelse mv.