Økonomisk virksomhedsbeskrivelse: Fra strategi til operationel styring

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse: Fra strategi til operationel styring

Per Nikolaj Bukh, Charlotte Flyger & Preben Melander
Djøf Forlag, København.

Bogen er udgivet i 2022.

For køb af bogen kontakt forlaget eller en boghandel. Eller send mail til info@pnbukh.com 

Denne bog introducerer en række grundlæggende måder en virksomhed samt dens økonomi og strategi kan beskrives på. Bogen viser desuden, hvordan en virksomhed kan styres med udgangspunkt i budgetter og økonomistyring. Dermed adresserer bogen centrale opgaver og problemstillinger i alle slags virksomheder: Både store og små erhvervsvirksomheder samt i offentlige virksomheder og organisationer.

I praksis kan virksomheden beskrives på flere måder: I form af regnskaber, budgetter, nøgletalsoversigter, strategiplaner, kompetencer etc. Nogle modeller er kvantitative og talbaserede. Andre er kvalitative og anvender billeder og ord. Nogle beskrivelser bygger på historiske registreringer. Andre er rettet mod fremtidens muligheder og risici samt deres økonomiske konsekvenser. Nogle beskrivelser er bundet op i faste beskrivelsesformer, andre er baseret på aktørernes involvering, samspil, refleksioner og intuition. Bogen gennemgår alle disse beskrivelsesformer og viser den indbyrdes sammenhæng.

Bogen gør læseren i stand til at koble teori og praksis, så der skabes værdi i organisationen. Den er anvendelig på lederkurser og -uddannelser, der sigter mod at give deltagerne kompetencer til at kunne medvirke til analyse og beslutningstagen. Bogen kan også bruges af økonomimedarbejdere, som ønsker at opdatere sig i beskrivelsesmodellernes praktiske anvendelse. Bogen indeholder både regneeksempler, der demonstrerer, hvordan modellerne og metoderne anvendes til praktisk problemløsning, samt eksempler på, hvordan bogens teknikker og beskrivelsesmåder kan anvendes i praksis.

Bogen foreligger nu i en omfattende revideret sjette udgave. Der er tilføjet helt nye kapitler og flere delemner er flyttet. Ligeledes indeholder bogen nye eksempler, der kan danne udgangspunkt for diskussion og refleksion i undervisningen eller yderligere fordybelse.

Se bogens forord og indholdsfortegnelse. Se mere på forlagets hjemmeside.

Hvis du er underviser og har brug for at vide, hvad forskellen på 5. og 6. udgave er, så læs oversigten over ændringer, som vi har udarbejdet.