Videnregnskaber: Den nye guideline

Videnregnskaber: Den nye guideline

Guidelinen er udarbejdet af en projektgruppe bestående af Jan Mouritsen, Per Nikolaj Bukh m.fl. Udgivet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2002. 

Videnregnskaber - den nye gudeline henvender sig til dem, der ønsker at vide mere om videnregnskaber, og dem der skal i gang med at udarbejde et videnregnskab. Den viser, hvordan man kan gribe arbejdet an - fra strategi til handling - samt hvordan man kan formidle resultaterne i et eksternt videnregnskab. 

Samtidig blev publikationen At analysere et videnregnskab udarbejet. Her præsenterer vi en simpel analysemodel, der skal hjælpe den professionelle læser til at strukturere analysen af videnregnskabets tal og oplysninger.

Det danske videnregnskabsprojekt blev iværksat i foråret 1998 og resulterede i november 2000 i udgivelsen af den første Guideline for Videnregnskaber. I projektets anden fase, der løb frem til medio 2003 fulgte forskergruppen hen ved 100 virksomheders arbejde med at udvikle strategier for videnledelse og udvikle videnregnskaber, der rapporterer herom. Denne fase havde ligeledes et praktisk formål, idet der skulle udarbejdes den revideret guideline, der blev offentliggjort 2. december 2002. 

Med hjælpespørgsmål, tjeklister, eksempler og gode råd leder guidelinen systematisk virksomheden igennem processen og frem til et videnregnskab. Metoden kan både bruges af debutanter og af mere erfarne virksomheder, der blot trænger til ny inspiration i det videre arbejde med videnregnskaber. 

Guidelinen er anmeldt i Børsen.