Udligningssystemets konsekvenser på det specialiserede socialområdet

Indlæg på Social- og Ældreudvalgs åbne høring den 19. januar 2022 i Landstingssalen på Christiansborg
Udligningssystemets konsekvenser på det specialiserede socialområdet

Social- og Ældreudvalget inviterer til åben høring om udligningssystemets konsekvenser på det specialiserede socialområde. Høringen finder sted onsdag den 19. januar 2022 kl. 13.00-15.30 i Landstingssalen på Christiansborg. Formålet med høringen er at belyse problemerne i udligningssystemet, så udvalgsmedlemmerne får et kvalificeret indblik i, hvordan systemet er udformet, og hvilke konsekvenser systemet har på det specialiserede socialområde.

Høringen tager sit udgangspunkt i en bekymring for konsekvenserne af, at udligningssystemet er udformet således, at der er økonomiske incitamenter for kommunerne til at anvende tilbud inden for egne kommunegrænser fremfor tilbud med højere specialiseringsgrad i andre kommuner. 

Professor Per Nikolaj Bukhs oplæg på høringen vil bidrage til at skabe et bedre forståelsesgrundlag i anledning af den kommende evaluering af det specialiserede socialområde. Programmet for høringen kan findes her

Se slides fra høringen - eller se hele høringen på Folketinges TV.

Mediet NB-Økonomi skriver i en kommentar efter høringen, at det vil være uhyre enkelt at rulle nedlæggelsen af betalinigskommunefolketallet tilbage, hvis den foreslåede model vælges.