Styrk fagligheden når omkostningsbevidsthed er et grundvilkår

Vi har udgivet artiklen "Styrk fagligheden, når omkostningsbevidsthed er et grundvilkår" i tidsskriftet Social Udvikling. Ved at styrke omkostningsbevidstheden kan ledelsesrummet øges. Det kræver både, at der er relevant omkostningsinformation til rådighed, når medarbejderne træffer beslutninger, og at omkostningsinformationen integreres med det socialfaglige arbejde ved hjælp af meningsskabende processer.
Styrk fagligheden når omkostningsbevidsthed er et grundvilkår

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Styrk fagligheden, når omkostningsbevidsthed er et grundvilkårSocial Udvikling, nr 4-2020, pp. 10-16.

Omkostningsbevidsthed er et uklart begreb, men indebærer typisk et implicit fokus på omkostningsreduktion, budgetoverholdelse samt øget anvendelse af omkostningsinformation. Det fremhæves ofte i litteraturen om offentlig ledelse, at fagprofessionelle kan reagere med modstand, når omfanget af økonomisk styring forøges, og når nye økonomistyringsteknikker introduceres. Der er imidlertid også mange studier, der viser, hvordan professionelt arbejde kan forenes med økonomisk styring, og at ændringer i økonomistyringen både kan skabe omkostningsbevidsthed og ændre fagprofessionelles beslutningsprocesser. Som leder skal man kunne agere i spændingsfeltet mellem de mange interesser og modsatrettede hensyn. 

Mange kommuner har sat fokus på at øge omkostningsbevidstheden. Men hvad skal der til for at få en sådan ”bevidsthed”, hvorfor får man bedre faglige resultater og lavere omkostninger, når man er omkostningsbevidst, og hvilken forskel gør ledelse i denne proces? Det er nogle af de spørgsmål, vi adresserer i denne artikel. Herudover fokuserer vi på, hvordan omkostningsbevidsthed påvirker det socialfaglige arbejde, samt hvordan der faktisk kan ske en forbedring af professionaliseringen, når omkostningsbevidstheden styrkes i det yderste led.

Mere om projektet

Da det empiriske materiale til artiklen blev indsamlet, var Anne Kirstine erhvervs-phd-studerende. Projektet var dels finansieret af Innovationsfonden og dels af et konsortium bestående af KMDCOKRanders Kommune og ikke mindst Økonomidirektørforeningen, hvorfra Flemming Storgaard, Ikast-Brande Kommune var initiativtageren til projektet.

Læs andre artikler fra projektet:

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Omkostningsbevidsthed i social arbejde: Fra spændingsfelt til professionalismeTidsskrift for Professionsstudier, nr. 31/september, pp. 94-105

Bukh, Per Nikolaj & Anne Kirstine Svaholt. 2019. Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetter. Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 34, no. 3, pp. 229-266.

Bukh, Per Nikolaj;  Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2021. Making sense of cost-consciousness in social work. Forthcoming in Qualitative Research in Accounting and Management.

Bukh, Per Nikolaj & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Empowering middle managers in social services using management cotrol systems. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 32(2):267-289.