Styringskonferansen 2019 - virker det? Oslo den 23. januar 2019

Statlige virksomheter må regne med strammere budsjetter i årene framover, samtidig som forventningene til offentlige tjenester forblir høye. Hvordan kan styring etter effekter bidra til mer effektiv ressursbruk? Og hvordan får vi det til i praksis?
Skrevet den 03.12.2018
Styringskonferansen 2019 - virker det? Oslo den 23. januar 2019

I årene framover må forvaltningen være forberedt på å få til mer for mindre. På styringskonferansen spør vi hvordan vi kan sørge for at tiltakene staten bruker penger på faktisk virker i tråd med hensikten. Hva slags informasjon trenger vi for å svare på dette, og hva er godt nok? 

Styringskonferansen er den største fagkonferansen for styring i staten. Årets konferanse er 23. januar 2019. Fagfolk og beslutningstakere fra inn- og utland skal diskutere hvordan forvaltningen i praksis kan møte behovet for tilstrekkelig styringsinformasjon om hva som virker og ikke.