Strategi og styring med effekt: Danske erfaringer

Ny bog: Strategi og styring med effekt, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen, juni 2018, DJØF Forlag. Bogen præsenterer de mest centrale og spændende erfaringer fra den offentlige sektor og viser nye veje for udviklingen af velfærdssamfundet. Per Nikolaj Bukh har sammen med Karina Skovvang Christensen udvalgt forfatterne til bogens 19 kapitler.
Skrevet den 25.12.2018
Strategi og styring med effekt: Danske erfaringer

Så er bogen Strategi og styring med effekt: Danske erfaringer endelig på gaden. Bogen er struktureret i tre temaer:

  1. Fremtidens velfærdssamfund,
  2. Strategi, mål og databaseret ledelse samt
  3. Nye modeller for effektbaseret økonomistyring.

I det første tema inddrager vi både den bredere samfundsmæssige dagsorden og mere specifikt det overordnede strategiske og ledelsesmæssige rationale bag den offentlige sektors fokus på effekt og nye styringsmodeller i forskellige dele af den offentlige sektor. Kapitlerne i temaet introducerer både effektbaseret styring i kommunerne og den tilsvarende styringsfilosofi, værdibaseret styring, i sundhedsvæsnet.

Når fokus ændres, bliver nye mål og målsætninger væsentlige. Derfor præsenterer vi under det andet tema erfaringer med at arbejde strategisk med at udvælge og styre efter nye mål. Nye mål fordrer ikke blot nye data men også andre former for analyser, hvilket også adresseres i dette tema. Mange taler om, hvordan Big Data vil få stigende betydning, og fællesnævneren for de erfaringer, der præsenteres i dette tema, er, at de data, der allerede findes, skal indgå i nye former for analyser, hvorved et bedre vidensbaseret grundlag for strategier og styring kan etableres.

Med det tredje tema bevæger vi os ind på styringen, hvor erfaringer med nye styringsmodeller præsenteres, og hvor rammerne for de specifikke økonomistyringsmodeller udvikles. Temaet indeholder dels kapitler, der introducerer og beskriver de konkrete teknikker, der indgår som byggeklodser eller begrebsrammer for effektbaseret styring, og dels kapitler som beskriver, hvordan modellerne anvendes. Endelig viser kapitlerne i dette tema også, hvordan nye effektbaserede økonomimodeller anvendes til at skabe rammer for faglig ledelse, at øge omkostningseffektiviteten af de offentlige indsatser samt at ændre incitamentsstrukturerne, så effektskabelsen fremmes.

Jeg har medvirket i en serie på 6 film, der er udgivet på samfundsdesign.dk, og kan ses herunder. Samlet set giver de en præsentation af, hvad effektbaseret styring drejer sig om

Du kan også deltage på COK’s store konference om Kommunal Strategi og Styring med Effekt på Koldingfjord Hotel den 11. oktober 2018. Indlæggene på konferencen er baseret på udvalgte kapitler fra bogen