Online kursus

Skab stærke ledelsesrum og decentrale frihedsgrader med en bedre styring. Inspirationsdag baseret på hybrid-undervisning. Også fra eget videokonferencelokale.
Online kursus

Kom til inspirationsdag og få den nyeste viden om fremtidens styring i kommunen. På dagen bliver du inspireret af de mest visionære og nyskabende erfaringer med udvikling af styringsmodeller, som giver større ledelsesmæssige frihedsgrader og fremmer resultatskabelse. Inspirationsdagen vil foregå som hybridbaseret-undervisning. Det betyder, at man efter eget ønske har mulighed for at deltage entenfysisk eller online. Der er desuden mulighed for at deltage som en gruppe fra eget videokonferencelokale.

Effektbaseret styring er fremtiden i den offentlige sektor, men hvad er det egentlig? Hvad er potentialet og hvad kræver det? Det vil vi sætte fokus på, når COK den 1. marts 2021 afholder inspirationsdag for ledere og specialister. Se mere på COK's hjemmeside

Hvad drejer det sig om?

Når vi skal skabe værdi for borgeren og levere mest mulig kommunal service for de knappe ressourcer, er det ikke tilstrækkeligt at fokusere på effektiviseringer og en stram økonomisk styring. Lige så vigtigt er det, at den indsats, vi vælger, skaber den størst mulige værdi og effekt. I de senere år har effektbaseret styring med rette fået større betydning, og flere kommuner er i gang med at ændre de økonomiske styringsmodeller, så de giver større ledelsesmæssige frihedsgrader og fremmer resultatskabelse. 

Effektbaseret styring, indebærer et strategisk fokus på resultatskabelse, forebyggende og rehabiliterende indsatser samt sammenhæng mellem indsatserne på tværs af organisatoriske grænser. Herudover ændrede organiseringer og klarere målsætninger, der tager udgangspunkt i borgerens perspektiv, samt omkostningseffektivitet. Som supplement hertil indføres en økonomisk styring, der med anvendelse af eksplicitte incitamenter understøtter det faglige arbejde og skaber sammenhænge mellem mål, strategier og indsatser. 

Inspirationsdagen er derfor relevant for alle, der beskæftiger sig med ledelse og strategi både centralt og decentralt, samt medarbejdere i kommunernes økonomi- og planlægningsafdelinger mv. Den er også relevant for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, som skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver inspirationsdagen specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af effektbaseret økonomistyring.

Om inspirationsdagen

Inspirationsdagen foregår på Hotel Koldingfjord den 1. marts 2021 kl. 9.00 -17.00. Der vil være mulighed for at deltage fysisk (det fysiske deltagerantal er begrænset) samt online. Hotellet har professionelt udstyr, så vi får den bedst mulige lyd både fra rummet og underviseren, ligesom onlinedeltagerne vil kunne høres i hele rummet og ses på projektor. På den måde kan vi kombinere fremmødeundervisning og online undervisning på en helt ny måde.

Hvis man i kommunen har adgang til videomødeudstyr (mikrofon og højtaler egnet til lyd i rummet samt konferencekamera), vil det være muligt at deltage sammen sine kolleger som en gruppe fra et fælles lokale. Se mere om på COK’s hjemmeside.

Deltagerne, der er til stede fysisk, får udleveret et kursusmateriale, der udover kopier af slides også omfatter udvalgte praktiskorienterede artikler, notater mv. om de teknikker og metoder, der indgår i en effektbaseret økonomistyring. Online-deltagerne får materialet sendt pr. post eller mail. Materialet kan anvendes i det efterfølgende daglige arbejde med udviklingen af nye økonomisty­ringsteknikker og -principper i din egen kommune.

Læs mere om effektbaseret styring

Jeg har i en årrække være interesseret i effekt- og værdibaseret økonomistyring på de store kommunale velfærdsområder og har skrevet en mængde artikler om dette. Se mere information på min hjemmeside, læs bogen Strategi og styring med effekt (Bukh & Christensen 2018, Djøf Forlag) – eller få inspiration fra følgende artikler:

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2020. Tildelingsmodeller og effektbaserede principper i den offentlige sektor. Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 35, no. 4, pp. 207-249 https://www.linkedin.com/pulse/ny-artikel-tildelingsmodeller-og-effektbaserede-principper-bukh/

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Styrk fagligheden, når omkostningsbevidsthed er et grundvilkårSocial Udvikling, nr 4-2020, pp. 10-16. https://www.linkedin.com/pulse/ny-artikel-omkostningsbevidsthed-per-nikolaj-bukh-1e/

Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Omkostningsbevidsthed i social arbejde: Fra spændingsfelt til professionalismeTidsskrift for Professionsstudier, nr. 31/september, pp. 94-105

Bukh, Per Nikolaj & Anne Kirstine Svaholt. 2019. Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetterSamfundslederskab i Skandinavien, vol. 34, no. 3, pp. 229-266.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2018. Ledelsesrummet er et ansvar - og det vokserOffentlig Ledelse, nr. 2/2018.

Bukh, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2018, Effektbaseret ØkonomistyringNordisk Administrativt Tidsskrift, vol. 95, no. 2, pp. 53-66.

Christensen, Karina Skovvang & Per Nikolaj Bukh. 2018. Effektbaseret økonomistyring på vej i den offentlige sektor. Revision & regnskabsvæsen, nr. 8, pp. 28-41

Fremtidens økonomistyring

I foråret 2021 afholder jeg kurset Fremtidens Økonomistyring for COK. Fremtidens Økonomistyring udbydes som et intensivt 8-dages forløb, hvor du får et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen. Se desuden COK’s 2-dags kursus om Effektbaseret styring på ældreområdet samt temadagen om Effektbaseret økonomistyring.