Ny artikel: Omkostningsbevidsthed

Sammen med Anne Kirstine Svanholt og Karina Skovvang Christensen har jeg netop udgivet artiklen ”Omkostningsbevidsthed i social arbejde: Fra spændingsfelt til professionalisme” i Tidsskrift for Professionsstudier (nr. 31, side 94-105, september 2020).
Ny artikel: Omkostningsbevidsthed

I denne artikel undersøger vi, hvordan ledere i en kommunal socialforvaltning anvender og fortolker omkostningsinformation. Specifikt fokuseres der på, hvordan ændringer i det sociale arbejde initieres, når nye metoder til omkostningsstyring – og som konsekvens heraf en mere omkostningsbevidst adfærd – introduceres. Tidligere forskning har vist blandede resultater, hvad angår fagprofessionelles accept af økonomisk styring. 

Baseret på et casestudie, hvor topledelse, mellemledere og stabsmedarbejdere interviewes, illustrerer vi i artiklen, hvordan omkostningsinformation kan knytte omkostningsbevidsthed sammen med social arbejdspraksis. Studiet viser, hvordan omkostningsbevidsthed kan integreres i socialt arbejde, så omkostninger reduceres, og kvalitet styrkes. Desuden vises det, hvordan ledere opfatter omkostningsinformation som en professionalisering af det sociale arbejde, samt at lederes meningsskabelse og meningsgivelse er vigtige for at mindske modstand mod forandringer, når ny omkostningsinformation introduceres.

Artiklen Omkostningsbevidsthed i social arbejde: Fra spændingsfelt til professionalisme er udgivet i Tidsskrift for Professionsstudier (nr. 31, side 94-105, september 2020) sammen med Anne Kirstine Svanholt og Karina Skovvang Christensen

Mere om projektet

Da det empiriske materiale til artiklen blev indsamlet, var Anne Kirstine erhvervs-phd-studerende. Projektet var dels finansieret af Innovationsfonden og dels af et konsortium bestående af KMD, COK, Randers Kommune og ikke mindst Økonomidirektørforeningen, hvorfra Flemming Storgaard, Ikast-Brande Kommune var initiativtageren til projektet.

Læs også artiklen Empowering middle managers in social services using management control systems, udgivet i Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial management, vol. 32, no. 2, 2020.

Read English abstract of the article here.