Konference om frisættelse

Løser frisættelse alle problemer i den offentlige sektor? Spørgsmålet er nok snare hvilke problemer der løses og hvilke nye der opstår – og så naturligvis hvad det egentlig går ud på. Jeg er glad for at være inviteret til at deltage på det spændende arrangement, som NB-Økonomi og OPS-Indsigt har organiseret den 20. april 2023, så jeg får lejlighed til at diskutere nogle af disse spørgsmål
Konference om frisættelse

Der mange dagsordenen og perspektiver indlejret i frisættelsesdiskussionen. På det helt driftsmæssige niveau drejer det sig om at øge ledelsesrummet, så fagmedarbejdere mere effektivt kan levere den rigtige service på det rigtige tidspunkt, udøve de faglige skøn og se nye løsninger i samarbejde med borgerne. Det er der perspektiver i – men det er nemmere sagt end gjort.

På et mere samfundsvisionært niveau ser vi måske ind i den største forandring af det kommunale selvstyre siden reformen i 1970. Det kan være årtiers største samfundseksperiment – og jeg fornemmer, at der er mange ideer og forhåbninger til forskellige udviklingsretninger. Det bliver endnu vanskeligere - men mindre kan vel også gøre det?

Vi skal se løsningerne i spændingsfeltet mellem de store tanker og konkrete principper. Der er allerede mange ting i gang på ældreområdet – og der er varmet op til en ny ældrelov. Ældreminister Mette Kierkgaard vil givetvis løfte lidt af sløret for sine tanker. Med en kompetent, lyttende og kommunalt erfaren minister tror jeg på at noget vil lykkes her.

Se det fulde program her. Blandt indlægsholderne er også direktør Martin Ågerup Cepos og direktør Gitte Lillelund Bech fra Dansk Erhverv. Desuden er de kommunale erfaringer stærkt repræsenteret ved blandt andre borgmester Tonni Hansen fra Langeland, borgmester og børne- og ungedirektør Claus Svold fra Vejle. 

Skal vi tro på, at det bliver til noget? Hvad går det hele ud på? Er et nyt velfærdssamfund i støbeskeen? Eller tager vi blot en ny runde med flere brugerrettigheder og valgmuligheder på paletten? Er det nedlæggelsen af den offentlige sektor, som vi kender den nu – eller revitaliserer vi velfærden?