Interview: Bedre udligning og bortfald af finanseringstilskud bliver centralt i udligningsreform

Uanset regeringens farve så er en bedre kommunal udligning en bunden opgave. Hvis udligningssystemet fungerede korrekt, så havde kommunerne mere ensartede muligheder for at afholde service.
Skrevet den 06.06.2019
Interview: Bedre udligning og bortfald af finanseringstilskud bliver centralt i udligningsreform

Hvis udligningssystemet fungerede bedre ville behovet for det særlige finanseringstilskud blive reduceret. Et godt udligningssytem er først og fremmest et spørgsmål om, hvordan der udlignes – og dernæst et spørgsmål om omfanget af udligningen… og til sidste er spørgsmål om, hvor mange penge, der samlet set er brug for

I et interview med NB-Økonomi den 4. juni 2019 siger Per Nikolaj Bukh blandt andet: ”Hvis udligningssystemet fungerede korrekt, så havde kommunerne mere ensartede muligheder for at afholde service. Forstået på den måde, at hvis man havde ensartede behov, så kunne der afholdes ens service fratrukket den ulighed, som vi er villige til at acceptere… Den forskel skal være bevidst, og der skal ikke være uhensigtsmæssigheder i systemet, som øger uligheden utilsigtet. Men det er sket, fordi udligningsmodellens opgørelse ikke er tilstrækkeligt præcis til at afspejle, hvad det er for et udgiftsbehovbehov, man har i en kommune. Så er man nødt til at gå tilbage og lave en mere præcis opgørelse af hvor mange penge, de enkelte kommuner skulle man have haft, hvis man skulle have et mere ens serviceniveau. Så har man det som base line, og så kan man derfra beslutte, om man vil acceptere fem, ti eller tyve procents forskel.”