Hvad skal en direktør have i løn?

Hør podcast om kompetencekravene og lønniveauet i forsyningsselskaber - og hvordan sammenligner man kommuner og kommunalt ejede selskaber?
Hvad skal en direktør have i løn?

Forsyningsselskaber er komplicerede virksomheder med stor omsætning. Der er heller ikke tvivl om at det er vigtigt for os alle, at el, vand, varme, renovation osv. fungerer godt. Men er forsyningsselskaber mere komplicerede end andre tilsvarende virksomheder? Og hvordan måler man størrelsen på et forsyningsselskab – eller vurderer, ledelsesopgavens kompleksitet? 

I forlængelse heraf rejser sig også spørgsmålet om, hvorfor lønnen ikke er nogenlunde den samme for en kommunal chef og for en tilsvarende chef i et 100 % kommunalt ejet forsyningsselskab? 

Det er bestyrelsen, der ansætter direktionen – og dermed også bestyrelsen, der har ansvaret for, hvad aflønningsniveauet har. Der bliver ofte rejst kritik af at bestyrelsesposterne i de kommunalt ejede forsyningsselskaber besættes med politikere i forbindelse med konstitueringen af kommunalbestyrelsen. Det er der ikke nødvendigvis formelle eller reelle problemer med, men både for lidt og for meget kontinuitet i bestyrelsen kan være uhensigtsmæssigt.

Alle disse ting taler jeg i podcastet Spørgsmål til professoren - Historien om det lokale forsyningsselskab i Hillerød, som er sendt på Visbys Verden, med Rasmus Visby om.