Et politisk vellykket prosjekt med dårlig bunnlinje

I et intervju i Stat & Styring (juni 2020) påpeker jeg noen sentrale parametre som har stor betydning for om en utflytting av jobber blir vellykket eller ikke.
Et politisk vellykket prosjekt med dårlig bunnlinje

Under overskriften Bedre Balance besluttet den danske regjeringen i 2015 å flytte 3900 statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden. Denne planen ble etterfulgt av Bedre Balance II i 2018 med utflytting av ytterligere ca. 4000 statlige arbeidsplasser.

Noen utflyttinger har gått bedre enn man hadde ventet, mens andre ikke har gått fullt så bra, og Rigsrevisionens evaluering er faktisk gjennomgående positiv. Men å bli utflyttet innebærer en ganske inngripende endring for den enkelte institusjon, og samfunnsøkonomisk er det ingen gevinst å hente.

I artikkelen påpeker jeg noen sentrale parametre som har stor betydning for om en utflytting blir vellykket eller ikke