Effektiv opgaveløsning med de rette kompetencer til de rette opgaver

Så er vores artikel ”Effektiv opgaveløsning med de rette kompetencer til de rette opgaver” udkommet i Økonomi & Politik (2023, årgang 96, nr. 1): Hvis vi skal løse manglen på arbejdskraft – og sætte frontmedarbejderne fri til at løse de opgaver de egentlig er ansat til, skal velfærdssamfundets opgaveløsning nytænkes. Valgkampen og det nye regeringsgrundlag har fokus på at nedbringe unødvendig administration – men hvad er unødvendigt? Og hvad skaber værdi?
Effektiv opgaveløsning med de rette kompetencer til de rette opgaver

Læs artiklen Effektiv opgaveløsning med de rette kompetencer til de rette opgaverVi viser, hvordan forskellige opgaveløsningers omkostningseffektvitet kan analyseres med udgangspunkt i det velkendte LEON-princip (Laveste Effektive Omkostningsniveau). I artiklen skitserer vi rammerne for en ny analysemodel, og vi introducerer, hvordan Time-Driven Activity-Based Costing kan være et egnet redskab, hvis der med udgangspunkt i LEON-princippet skal foretages analyser af omkostningseffektiviteten ved alternative opgaveorganiseringer. Da der vil være situationer, hvor enkelte personalegrupper udgør en knap ressource, vises desuden, hvordan der bør indgå offeromkostninger i beregningen.

Lad os komme videre end valgkampens ukonstruktive diskussioner af om nogen kan reducere administrationsomkostningerne et par procent. Det handler ikke om, hvor mange der er af hver faggruppe, men om hvad det er vi laver – og om vi bruger hinanden bedst muligt. Det kræver faktabaserede analyser – og det kræver en reel diskussion.