Effektiv økonomistyring skal skabe frihed

Fremtiden kalder på en ny tilgang til at styre den kommunale økonomi. Der vil skabe ændringer i den kommunale og offentlige økonomistyring, sådan at effektiv økonomistyring skaber decentral frihed. Læs interview på NB Nyt.
Effektiv økonomistyring skal skabe frihed

Jeg er interviewet til NB Nyt af Rikke Grynderup Steffensen. I interviewet pointeres blandt andet, at en fremtidig, effektiv kommunal økonomistyring forudsætter stærke decentrale ledere, der får endnu bedre muligheder for at skabe faglige resultater, og som har – ikke blot det formelle, men også det reelle ansvar for driftsledelsen.

Styrkelsen af den decentrale ledelse kræver, at den enkelte kommune udvikler og forbedrer sammenhængen mellem sin overordnede økonomiske styring og muligheden for overførselsstyring – altså at overføre over- eller underskud mellem årene.