Effektbaseret styring på vej i den offentlige sektor

Ny artikel: ”Effektbaseret økonomistyring på vej i den offentlige sektor”, Karina Skovvang Christensen & Per Nikolaj Bukh, Revision & Regnskabsvæsen nr 8 (august), 2018, side 26-39.
Skrevet den 30.12.2018
Effektbaseret styring på vej i den offentlige sektor

I artiklen Effektbaseret økonomistyring på vej i den offentlige sektor sætter vi fokus på effektbaseret økonomistyring og især den delmængde, der vedrører budgetlægningen, og hvor der decideret er tale om økonomisk styring.

De løbende ændringer af den offentlige sektor såvel som skiftende reformer af forskellig karakter indebærer nye behov for økonomistyring og nye krav til denne. Derfor eksperimenteres der i disse år i både kommuner og regioner med at udvikle nye måder at organisere det faglige arbejde på. Der arbejdes også på en ny form for økonomisk styring, der fremmer omkostningseffektivitet og i højere grad understøtter faglige strategier og praksisser, som har fokus på den effekt, der opnås fremfor de aktiviteter, der gennemføres. Denne begyndende udbredelse af effektbaseret økonomistyring har især været markant i kommunerne. 

I de senere år har udviklingen også bredt sig til sundhedsvæsnet, hvor man sædvanligvis bruger betegnelsen værdibaseret styring eller værdibaseret sundhed med henvisning til Michael Porters Value-Based Health Care-begreb (Porter 2010; Porter & Lee 2013). Fælles for disse styringstendenser er, at der ikke alene er tale om ændringer i systemer og styringsteknikker men også om organisatoriske og strategiske ændringer samt værdi- og holdningsmæssige ændringer. 

De styringstendenser, der er under udvikling, samt de økonomistyringsteknikker, de baserer sig på, har flere lighedspunkter end forskelligheder på tværs af delområder, så erfaringer mellem forskellige kommunale områder såvel som mellem kommuner og regioner kan overføres relativt problemfrit. Derfor vil vi her i artiklen generelt anvende begrebet effektbaseret økonomistyring som den samlende betegnelse.