Effektbaserede tildelingsmodeller

Vi har udgivet artiklen ”Effektbaserede ressourcetildelingsmodeller for forløbs- og periodebaserede indsatser i den offentlige sektor” i tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien. I artiklen tager vi udgangspunkt i, hvordan produktionsstrukturer på forskellige serviceområder har betydning for, hvordan en tildelingsmodel bedst designes. Vi sætter især fokus på forløbs- og periodebaserede indsatser på ældreområdet samt på handicap- og psykiatriområdet
Effektbaserede tildelingsmodeller

Tildelingsmodeller er budgetmodeller, der tildeler ressourcer fra et overliggende styringsniveau til decentrale udførerenheder ved anvendelse af matematiske formler. De er baseret på tildelingskriterier, der kan omfatte både cost-drivere og resultatmål. Denne form for budgetmodel vil altid udgøre en incitamentsstruktur. Effektbaserede tildelingsmodeller er karakteriseret ved, at de indebærer incitamenter, der fremmer effektskabelse. 

I denne artikel, som jeg har skrevet  sammen med Karina Skovvang Christensen, tager vi udgangspunkt i, hvordan produktions- og økonomistrukturer på forskellige serviceområder har betydning for, hvordan en tildelingsmodel bedst designes. Vi sætter især fokus på forløbs- og periodebaserede indsatser på ældreområdet samt på handicap- og psykiatriområdet. Begge områder er karakteriseret ved, at opgaverne primært udføres af offentlige virksomheder, og hvis de udføres i privat regi, finansieres de oftest af det offentlige. Herefter ser vi på tildelingsmodellers motiverende egenskaber og diskuterer, hvornår de indeholder incitamenter til effekt. Endelig skitserer vi grundprincipperne for effektbaserede tildelingsmodeller. 

Med afsæt i konkrete erfaringer fra bl.a. Odense Kommune viser vi, hvordan der kan udvikles effektbaserede økonomistyringsmodeller for korte og intensive rehabiliteringsforløb. Herudover diskuterer vi karakteristika ved den økonomiske styring af længerevarende eller permanente indsatser, og det illustreres, hvordan der kan anvendes forløbsbevillinger på dette område.

Artiklen er udgivet i tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien (Økonomistyring & Informatik), vol. 35, no. 6, side 443-478, august 2020. Læs artiklen og få mere at vide om, hvordan der kan anvendes effektbaserede ressourcetildelingsmodeller i den offentlige sektor.

Læs også vores tidligere artikel Tildelingsmodeller og effektbaserede principper i den offentlige sektor (Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 35, no. 4, side 207-249, august 2020), hvor vi beskriver, hvordan en effektiv økonomistyring kan skabe helhedsorientering og sammenhængende forløb – og få mere at vide om, hvad effektbaseret styring drejer sig om