Offentlig Ledelse

Offentlig Ledelse

Håndbogen Offentlig Ledelse retter sig mod alle former for offentlige virksomheder og vil være rettet mod de særlige behov og vilkår, der gælder for offentlige virksomheder samtidig med, at de også vil satse på de områder, hvor skellene mellem offentlige og private virksomheder udviskes, og hvor der derfor kan overføres erfaringer, modeller og værktøjer de to sektorer imellem.

Det er også ambition at bidrage til udviklingen af den offentlige sektors ledelse ved at fremhæve nye og innovative modeller og metoder og ved at lade den offentlige sektors eksperter komme til orde og vise, hvorledes god ledelse praktiseres. Bidragydere er derfor bl.a. ledere og interne konsulenter i offentlige virksomheder, konsulenter, politiske ledere og forskere.

Den offentlige sektor oplever et pres fra mange sider. Fra politikere, fra ansatte, fra borgere. Konsekvenserne er krav om forandring, krav om øget produktivitet og kvalitet, krav om øget konkurrenceevne og gennemsigtighed. Sammenfattende fører dette til øgede krav om bedre ledelse. Håndbogen omhandler ledelse og organisering i alle disse virksomheder, der trods deres forskellighed har en række fællestræk. Nogle af disse træk er karakteristiske og specielle for virksomheder i den offentlige sektor; andre er træk, som offentlige virksomheder har fælles med private virksomheder.

Traditionelt sondrer vi mellem offentlige og private virksomheder. Det vil der fortsat være grund til og behov for. Men på nogle områder træder der nu andre og tydelige forskelle frem, der går på andre kriterier end offentlig-privat, f.eks. på graden af international konkurrence, medarbejdernes uddannelsesniveau, den anvendte teknologi, typer af ydelser der produceres, m.m. Nogle fællestræk ved de offentlige virksomheder er, at deres aktiviteter er underkastet en særlig offentlig bevågenhed og regulering, herunder at der er en politisk valgt ledelse med demokratisk valgte ledere på forskellige niveauer og med de konsekvenser, som dette giver for de enkelte organisatoriske enheder, f.eks. institutioner, styrelser, departementer, m.m.

Læs indledning til ledelseshåndbogen Offentlig Ledelse. Se yderligere information om håndbogen Offentlig Ledelse i brochuren.

Læs også anmeldelsen i magasinet Forum for Skoleledelse, nr 7, 2002