Resultatfinansiering af museer: Udfordringer og muligheder

Resultatfinansiering af museer: Udfordringer og muligheder

Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen, Morten Lund Poulsen & Niels Sandalgaard

Djøf Forlag, København.

Bogen er udgivet i 2024.

For køb af bogen kontakt forlaget eller en boghandel. Eller send mail til info@pnbukh.com

Den er også udgives open acces, så den kan downloades gratis. 

I bogens vises, hvordan der kan konstrueres resultatbaserede tilskudsmodeller for museer. Emnet er som udgangspunkt snævert, men bogen giver også en generel indsigt i, hvordan tildelingsmodeller kan udvikles og forbedres på en række andre områder. Vi demonstrerer både, hvordan tildelingsmodeller kan konstrueres, og hvordan deres egenskaber kan analyseres. Med udgangspunkt i forslaget til en museumsreform, der blev præsenterer i november 2023, viser vi, hvordan faglige og politiske hensyn kan forenes i en økonomimodel. De metoder og principper, vi beskriver i bogen, kan anvendes på mange områder, når nye budget- og bevillingsmodeller udvikles i stat, kommuner og regioner, og vi går i detaljer med både problemstillinger og løsninger.

Resultatbaserede økonomistyringsmodeller er ikke neutrale redskaber, fordi de resultater, de fremmer, ikke er neutrale –men afspejler bestemte politiske, faglige og ledelsesmæssige værdier og mål. Kompleksiteten og afvejningen af potentielt modstridende målsætninger komplicerer udviklingen af en tilskudsmodel. Dette skyldes ikke kun, at forudsætninger og de kriterier, som ressourcefordelingen skal baseres på, er komplekse og flertydige, men også at interessenterne ofte er uenige om, hvilke målsætninger der er relevante, og hvordan målsætningerne skal afvejes.

Vi introducerer i bogen de grundlæggende principper for anvendelse af tildelingsmodeller i den offentlige sektor. I praksis vil enhver tildelingsmodel utilsigtet kunne indebære incitamenter til at forfølge mål, som ikke er i overensstemmelse med de politiske målsætninger. Uanset om man er bevidst om det eller ej, så skaber en tildelingsmodel en incitamentsstruktur, som påvirker opgaveløsningen.

Desuden beskriver vi, hvordan tildelingsmodeller kan analyseres, vi skitserer hvilke grundkomponenter, en tildelingsmodel består af, og vi viser, hvordan der konstrueres en resultatbaseret tildeling, hvor en del af tildelingen gøres afhængig af, hvilke resultater der opnås. Vi præsenterer også rammerne for en vurdering af en tildelingsmodels konsekvenser.

Med udgangspunkt i de tilskudsmodeller, som blev præsenteret i rapporten ”Anbefalinger til en reform af statsanerkendte museer opgaver og tilskud, dekomponerer vi modellerne i en række designvalg og viser, hvordan egenskaberne kan analyseres, samt hvordan man kan forudse tilskudsmodellers konsekvenser.

Samlet set præsenterer bogen de centrale elementer i en tilskudsmodel. Alt efter politisk ønske og prioritering kan der skrues op og ned for de forskellige elementer. Man kan få de resultater, man ønsker, og man kan tilgodese de hensyn, der prioriteres. Skal museerne have en rimelig budgetsikkerhed, kan det lade sig gøre – men man kan også vægte andre kriterier højere.

Bogen kan bestilles hos Djøf Forlag. Den er også udgives open acces, så den kan downloades gratis.

Bogen er anmeldt i Søndag Aften (4. marts 2024) og Kulturmonitor (14. februar), samt omtalt i kronikker i Altinget (1. marts 2024) og Kulturmonitor (21. februar 2024). 

Læs også interview i Akademikerbladet (14. december 2023), Politiken (11. december 2023) og Nordjyske (22. november 2023).

Læs også artiklen Budget ratcheting in museums, udgivet sammen med Niels Sandalgaard (Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol 35, No.5, pp. 568-586, 2023). Eller læs mere om effektbaseret økonomistyring.