Opgaveskrivning

Opgaveskrivning

Per Nikolaj Bukh. Opgaveskrivning. 2001. DJØFs Forlag. 

Bogens pris er kr 98. For køb af bogen kontakt en boghandler eller send en mail til info@pnbukh.com.

Se indholdsfortegnelsen og læs forordet.

Vær opmærksom på, at bogen er relativt gammel. Sammen med Karina Skovvang Christensen har jeg udgivet bogen Opgaveskrivning: Emnet, litteraturen og principperne, som indeholder en langt mere omfattende og ajorført behandling af emnet.

Denne bog handler om at skrive opgave på et universitet eller en handelshøjskole. Bogens målgruppe er dermed studerende. Men hverken skriveprocessen eller de tekniske krav, der stilles til en opgave og dens bestanddele, er særlig forskellig fra alt andet, vi skriver, så bogen kan også være til inspiration for andre.

Hovedformålet med bogen er at skabe en overskuelig vejledning til brug for både den førstegangsskrivende, der måske står lidt famlende over for det at skulle skrive en mere eller mindre valgfri opgave, og for den mere erfarne, som har brug for nogle konkrete anvisninger på, hvorledes forskellige elementer af en opgave skal gribes an.

Bogen bygger på forfatterens egne erfaringer, både som forsker, studerende og underviser, og giver svar på de spørgsmål, man som vejleder bliver stillet igen og igen.

Læs anmeldelse fra tidsskriftet Ø, Efteråret 2002 nummer 2, 7. oktober 2002.