Balanced scorecard på dansk: Erfaringer

Balanced scorecard på dansk: Erfaringer

Per Nikolaj D. Bukh, Jens Frederiksen og Mikael W. Hegaard. Balanced Scorecard på dansk: erfaringer fra 10 virksomheder. 2000. Børsens Forlag.

Bogen er udsolgt fra forlaget, men det er muligt at downloade bogen gratis i en pdf-version. Se mere herunder.

Læs mere om balanced scorecard og strategikortlægning. Se desuden bogen Succes med balanced scorecard, som jeg har udgivet sammen med Karina Skovvang Christensen,

Der skete op gennem 1990'erne en række radikale ændringer i de forretningsmæssige og samfundsmæssige betingelser, som både danske og udenlandske virksomheder fungerer under. Vidensamfundet, informationssamfundet eller det post-industrielle samfund er nogle af de etiketter, der har været anvendt, og vi så konsekvenserne heraf i form af stor interesse for videnregnskaber, knowledge management, netværksorganisationer, lærende organisationer – og ikke mindst balanced scorecard.

Balanced scorecard har i mange virksomheder været svaret på, hvad der konkret skal gøres for at føre strategierne ud i livet. Når balanced scorecard implementeres rigtigt, viser det, hvilke præstationsmål, der understøtter virksomhedens hensigter, hvorledes disse mål er relateret til hinanden, og hvorledes kort- og langsigtede hensyn skal afvejes mod hinanden.

Siden Robert Kaplan og David Norton i 1996 udgav bogen The Balanced Scorecard, som i 1998 blev oversat til dansk, er udbredelsen af begrebet gået stærkt. Den litteratur, der på det tidspunkt var på markedet videregivav en masse erfaringer fra store udenlandske virksomheder, som typisk alle havde implementeret balanced scorecard på én bestemt måde. Derfor var spørgsmålet, hvad erfaringerne var i danske virksomheder? Det er det, som Balanced Scorecard på Dansk giver indblik i.

Balanced scorecard på dansk er en praktisk orienteret bog. I den første del beskrives, hvad balanced scorecard er – både som et præstationsmålingssystem og som et ledelsessystem, hvilke elementer det består af, og hvilke variationsmuligheder der findes. Vi beskriver blandt andet, hvilke virksomheder, der kan have glæde af balanced scorecard, hvorledes balanced scorecard kan bruges på flere niveauer i virksomheden, hvorledes balanced scorecard kan knyttes til belønningssystemer, samt hvordledes balanced scorecard kan bruges i virksomhedens eksterne kommunikation. Det er klart at denne del bærer præg af at være skrevet for mange år siden. Derfor henvises til bogen Succes med Balanced Scorecard for en mere ajourført præsentation af teknikker og metoder.

Bogens anden del indeholder erfaringer i form af 10 danske virksomheders anvendelse af balanced scorecard. som er fortalt af virksomhederne selv for at videregive erfaringer til andre. Bogens kerne er dermed skrevet af praktikere og til praktikere, men samtidig er virksomhedernes bidrag en mulighed for, at studerende og andre uden daglig gang i virksomheder kan få et indblik i, hvorledes ledelse og styring praktiseres i danske virksomheder.

Bogen afsluttes med et kort kapitel, hvor vi dels fremdrager nogle fællestræk af de 10 virksomheders fortolkning og anvendelse af balanced scorecard, dels forsøger at uddrage de centrale erfaringer fra hver enkelt virksomheds fortælling.

Bogen blev udgivet på Børsens Forlag og udkom i et ganske stor oplag. Således var den nummer 3 på bestsellerlisten over de mest solgte management bøger i Danmark i 2000.

Læs anmeldelsen i Børsen fra fredag d. 31 marts 2000. Bogen har desuden været anmeldt af Analysegruppen d. 28 april 2000, i Erhvervsbladet d. 21 marts 2000 samt i Dansk Smedeforenings Fagblad nr. 17 2000.

Download bogen

Bogen "Balanced scorecard på dansk" blev udarbejdet i 1999. Den fortæller om erfaringerne med bruge af Balanced Scorecard i 10 danske virksomheder. Der er naturligvis sket meget siden da både i relation til de metoder og teknikker, der indgår i balanced scorecard-konceptet og i de 10 konkrete virksomheder. Ligeledes har mange andre virksomheder gjort interessante erfaringer med Balanced Scorecard. 

Da bogen blev udsolgt fra forlaget besluttede vi ikke at genoptrykke den og heller ikke 'bare' at opdatere kapitlerne med de 10 virksomheders erfaringer. I stedet lavede vi bogen Strategikort: Balanced Scorecard som Strategiværktøj - Danske Erfaringer, hvor andre virksomheder beskriver deres nye erfaringer.

Der er dog stadig mange af kapitlerne i bogen Balanced Scorecard på Dansk, som giver værdifuld indsigt i, hvorledes konkrete danske virksomheder i forskellige brancher har arbejdet med balanced scorecard. For at imødekomme den efterspørgsel, der stadig er efter bogen har Børsens Forlag (nu L&R Business) været behjælpelige og udarbejdet en pdf-version af bogen, som kan downloades gratis. Vi håber at dette initiativ vil glæde de mange studerende og medarbejdere i danske virksomheder, som har efterspurgt dette.

Indholdsfortegnelse og forord

Kapitel 1: Balanceret styring og ledelse

Kapitel 2: Nye ledelsesprincipper og -systemer

Kapitel 3: Præstationsmålinger

Kapitel 4: Kommunikationen til omverdenen

Kapitel 5: De ti virksomheder

Kapitel 6:  ISS Danmark

Kapitel 7: Post Danmark

Kapitel 8: Vestbyg A/S

Kapitel 9: BRFKredit

Kapitel 10: Lån & Spar Bank A/S

Kapitel 11: Markantildata A/S

Kapitel 12: Rigshospitalets HovedOrtoCenter

Kapitel 13: Kort- & Matrikelstyrelsen

Kapitel 14: Skanderborg Kommune

Kapitel 15: Ericsson

Kapitel 16: Erfaringer fra de ti virksomheder

Litteratur