Seneste nyt

Den Sociale Investeringsfond

Den 1. marts 2019 er medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg tilknyttet Den Sociale Investeringsfond blevet udpeget af innovationsministeren.Per Nikolaj Bukh er udpeget som medlem for en 4 års periode.
 

Fremtidens økonomistyring er effektbaseret

Jeg har sammen med Karina Skovvang Christensen udgivet artiklen ”fremtidens økonomistyring er effektbaseret” i tidsskriftet Administrativ Debat i januar 2019. Det centrale i den form for effektbaserede strategier og styring, som træder frem i disse år, er ikke så meget, at der er fokus på effekt, men at der samtidig også er fokus på den økonomiske side af aktiviteten, og at effektstyring dermed også er et spørgsmål om økonomistyring.
 

Indlæg ”Styringskonferansen 2019”

Den 23. januar 2019 deltog jeg på ”Styringskonferansen 2019 - virker det? i Oslo med indlægget ”Effektbasert økonomistyring underveis: Danske erfaringer”. Se videooptagelsen fra konferencen.
 

Lederuddannelse betaler sig

Hver femte leder har ikke nogen form for lederuddannelse, viser en ny undersøgelse. Det er særligt i den private sektor og i mindre virksomheder, at kvalifikationerne mangler. I et interview med Jyllands-Posten, den 16. februar 2019, nævner jeg forskellige årsager til disse forskelle – og hvilke konsekvenser det kan have.
 

Interviews: Planen for VUC Syds fremtid er lagt frem - men stadig usikkerheder

De økonomiske problemer på VUC Syd er så store, at skolen, der ellers har været igennem flere fyringsrunder, skal igennem en " grundlæggende reorganisering".
 

Konference om effekt- og værdibaserede styringsmodeller den 27. februar 2019

Deltag på COKs store konference på Koldingfjord Hotel den 27. februar 2019, vi præsenterer de vigtigste erfaringer med effektbaseret økonomistyring i den offentlige sektor i Danmark. Mød en række eksperter i økonomiske styring og hør deres erfaring fra kommuner, regioner og uddannelsessektoren. Hør om, hvad effektbaseret økonomistyring indebærer – og hvad det vil kunne betyde i din virksomhed.
 

Disse statslige selskaber kan også være på salgslisten

Salget af Radius er sat på pause, men privatiseringer af statslige selskaber kan fortsætte, vurderer Per Nikolaj Bukh i et interview med DR den 14. januar 2019.
 

Effektbaseret økonomistyring

Ny artikel: Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (2018) ”Effektbaseret Økonomistyring” udgivet i Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2018, 95. årgang. Vi sammenfatter i artiklen det overordnede resultatkrav for den offentlige sektor som omkostningseffektivitet. Det centrale ved dette begreb er, at det er en brøk:Vi sætter effekt i forhold til de omkostninger, der medgår til at skabe effekten. Kan der skabes mere effekt for de tildelte ressourcer, skal vi gøre det. Og kan der skabes den samme effekt med færre ressourcer, er det også en god idé, da der er masser af andre opgaver, der også skal løses.
 

Temadag om effektbaseret økonomistyring den 10. oktober 2019

Effektbaseret styring er fremtiden i den offentlige sektor, men hvad er det egentlig? Hvad er potentialet og hvad kræver det? Det vil vi sætte fokus på, når COK den den 10. oktober 2019 afholder temadag for ledere og specialister om effektbaseret økonomistyring. Alle, der interesserer sig for ledelse og styring kan deltage. Fokus er at skabe en ny og effektiv styring, så ambitiøse faglige mål kan nås samtidig med at budgetterne overholdes ved anvendelse af effektbaseret økonomistyring.
 

Det økonomiske tilsyn med bosteder

Der er behov for at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for det økonomiske tilsyn med bl.a. socialpædagogiske tilbud for børn- og unge. Både DR og Fagbladet FOA har i en række artikler afdækket dette. Socialtilsynene har som opgave at føre tilsyn med bl.a. botilbud. Dette omfatter også det økonomiske tilsyn, der tager udgangspunkt i budgetter og regnskaber. Flere tilbud afleverer imidlertid de lovpligtige oplysninger for sent eller undlader at aflevere dem. Dette er et problem, når man skal sikre, sparsommelighed og at offentlige midler bruges fornuftigt, mener Per Nikolaj Bukh.
 

Side 1 af 3