Seneste nyt

Den Sociale Investeringsfond

Den 1. marts 2019 er medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg tilknyttet Den Sociale Investeringsfond blevet udpeget af innovationsministeren.Per Nikolaj Bukh er udpeget som medlem for en 4 års periode.
 

Fremtidens Økonomistyring

I efteråret 2019 afholdes kurset Fremtidens Økonomistyring, som Per Nikolaj Bukh har tilrettelagt for COK. Første kursusdag er den 6. november 2019. Kurset vil blive gentaget i foråret 2020. Fremtidens Økonomistyring udbydes som et intensivt 8-dages forløb med mulighed for at udbygge uddannelsen med nye fagmoduler. Kurset giver et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen
 

Vil du have en ph.d.-grad i økonomistyring?

Vi søger en dygtig og engageret ph.d.-studerende til et forskningsprojekt om økonomistyring i pengeinstitutter.
 

Indlæg ”Styringskonferansen 2019”

Den 23. januar 2019 deltog jeg på ”Styringskonferansen 2019 - virker det? i Oslo med indlægget ”Effektbasert økonomistyring underveis: Danske erfaringer”. Se videooptagelsen fra konferencen.
 

Lederuddannelse betaler sig

Hver femte leder har ikke nogen form for lederuddannelse, viser en ny undersøgelse. Det er særligt i den private sektor og i mindre virksomheder, at kvalifikationerne mangler. I et interview med Jyllands-Posten, den 16. februar 2019, nævner jeg forskellige årsager til disse forskelle – og hvilke konsekvenser det kan have.
 

Interviews: Planen for VUC Syds fremtid er lagt frem - men stadig usikkerheder

De økonomiske problemer på VUC Syd er så store, at skolen, der ellers har været igennem flere fyringsrunder, skal igennem en " grundlæggende reorganisering".
 

Konference om effekt- og værdibaserede styringsmodeller den 27. februar 2019

Deltag på COKs store konference på Koldingfjord Hotel den 27. februar 2019, vi præsenterer de vigtigste erfaringer med effektbaseret økonomistyring i den offentlige sektor i Danmark. Mød en række eksperter i økonomiske styring og hør deres erfaring fra kommuner, regioner og uddannelsessektoren. Hør om, hvad effektbaseret økonomistyring indebærer – og hvad det vil kunne betyde i din virksomhed.
 

Disse statslige selskaber kan også være på salgslisten

Salget af Radius er sat på pause, men privatiseringer af statslige selskaber kan fortsætte, vurderer Per Nikolaj Bukh i et interview med DR den 14. januar 2019.
 

Det økonomiske tilsyn med bosteder

Der er behov for at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for det økonomiske tilsyn med bl.a. socialpædagogiske tilbud for børn- og unge. Både DR og Fagbladet FOA har i en række artikler afdækket dette. Socialtilsynene har som opgave at føre tilsyn med bl.a. botilbud. Dette omfatter også det økonomiske tilsyn, der tager udgangspunkt i budgetter og regnskaber. Flere tilbud afleverer imidlertid de lovpligtige oplysninger for sent eller undlader at aflevere dem. Dette er et problem, når man skal sikre, sparsommelighed og at offentlige midler bruges fornuftigt, mener Per Nikolaj Bukh.
 

Effektbaseret økonomistyring

Ny artikel: Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (2018) ”Effektbaseret Økonomistyring” udgivet i Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2018, 95. årgang. Vi sammenfatter i artiklen det overordnede resultatkrav for den offentlige sektor som omkostningseffektivitet. Det centrale ved dette begreb er, at det er en brøk:Vi sætter effekt i forhold til de omkostninger, der medgår til at skabe effekten. Kan der skabes mere effekt for de tildelte ressourcer, skal vi gøre det. Og kan der skabes den samme effekt med færre ressourcer, er det også en god idé, da der er masser af andre opgaver, der også skal løses.
 

Side 2 af 4