Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kurser & foredrag Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

Bøger

Guideline for videnregnskaber - en nøgle til videnledelse


Jan Mouritsen, Per Nikolaj D. Bukh m.fl. Guideline for videnregnskaber - en nøgle til videnledelse. 2000. Erhvervsfremmestyrelsen. 

Download publikationen her.

En trykt version af publikationen kan rekvireres fra info@pnbukh.com (ekspeditionsgebyr kr 100). 

Guidelinen er udarbejdet af en projektgruppe bestående af Jan Mouritsen, Per Nikolaj Bukh m.fl. Udgivet af Erhvervsfremme Styrelsen, 2000.

Denne rapport præsenterer den første guideline i verden, der bygger på en større gruppe virksomheders erfaringer med at udarbejde videnregnskaber. Dens formål er at inspirere flere virksomheder til at udarbejde videnregnskaber ved at demonstrere, hvordan arbejdet kan gribes an i praksis . Den øgede interesse for videnregnskaber afspejler, at håndteringen af viden i bred forstand er blevet et strategisk spørgsmål for flere og flere virksomheder. De oplever et stigende behov for at udvikle deres videnressourcer. Og de vil gerne kunne fortælle om denne udvikling på en forståelig og troværdig måde.

Erfaringerne fra de deltagende virksomheder viser dels, at dét er en udfordrende, men langt fra uoverkommelig opgave. Dels at videnregnskabet kan føre til særdeles gode resultater – både internt i virksomheden og i forholdet til kunder, investorer og det omgivende samfund.

Guidelinen gennemgår systematisk faserne i arbejdet med et videnregnskab og viser, hvordan selve regnskabsrapporten kan bygges op. Principperne belyses hele tiden af konkrete eksempler og erfaringer fra en række af de deltagende virksomheder.

Pixart