Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kurser & foredrag Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

Bøger

Balanced scorecard på dansk - 10 virksomheders erfaringer

 

Per Nikolaj D. Bukh, Jens Frederiksen og Mikael W. Hegaard. Balanced Scorecard på dansk: erfaringer fra 10 virksomheder. 2000. Børsens Forlag.

Bogen er udsolgt fra forlaget, men det er muligt at downloade bogen gratis i en pdf-version. Se mere herunder.

Bogen Balanced Scorecard på Dansk blev udarbejdet tilbage i 1999. Den fortæller om erfaringerne med bruge af Balanced Scorecard i 10 danske virksomheder. Der er naturligvis sket meget siden da både i relation til de metoder og teknikker, der indgår i balanced scorecard-konceptet og i de 10 konkrete virksomheder. Ligeledes har mange andre virksomheder gjort interessante erfaringer med Balanced Scorecard.

Da bogen blev udsolgt fra forlaget besluttede vi ikke at genoptrykke den og heller ikke 'bare' at opdatere kapitlerne med de 10 virksomheders erfaringer. I stedet lavede vi en ny bog, hvor andre virksomheder beskriver deres nye erfaringer, og  hvor de indledende kapitler om metoder og teknikker var ajourført til at afspejle den nyeste litteratur på området. Du kan se mere om denne bog Strategikort: Balanced Scorecard som Strategiværktøj - Danske Erfaringer på denne hjemmeside under bøger.

Der er dog stadig mange af kapitlerne i bogen Balanced Scorecard på Dansk, som giver værdifuld indsigt i, hvorledes konkrete danske virksomheder i forskellige brancher har arbejdet med balanced scorecard. For at imødekomme den efterspørgsel, der stadig er efter bogen har Børsens Forlag (nu L&R Business) været behjælpelige og udarbejdet en pdf-version af bogen, som kan downloades gratis nederst på denne side. Vi håber at dette initiativ vil glæde de mange studerende og medarbejdere i danske virksomheder, som har efterspurgt dette.

Om bogen Balanced Scorecard på Dansk 

Der skete op gennem 1990'erne en række radikale ændringer i de forretningsmæssige og samfundsmæssige betingelser, som både danske og udenlandske virksomheder fungerer under. Vidensamfundet, informationssamfundet eller det post-industrielle samfund er nogle af de etiketter, der har været anvendt, og vi så konsekvenserne heraf i form af stor interesse for videnregnskaber, knowledge management, netværksorganisationer, lærende organisationer – og ikke mindst balanced scorecard.

Balanced scorecard har i mange virksomheder været svaret på, hvad der konkret skal gøres for at føre strategierne ud i livet. Når balanced scorecard implementeres rigtigt, viser det, hvilke præstationsmål, der understøtter virksomhedens hensigter, hvorledes disse mål er relateret til hinanden, og hvorledes kort- og langsigtede hensyn skal afvejes mod hinanden.

Siden Robert Kaplan og David Norton i 1996 udgav bogen The Balanced Scorecard, som i 1998 blev oversat til dansk, er udbredelsen af begrebet gået stærkt. Den litteratur, der på det tidspunkt var på markedet videregivav en masse erfaringer fra store udenlandske virksomheder, som typisk alle havde implementeret balanced scorecard på én bestemt måde. Derfor var spørgsmålet, hvad erfaringerne var i danske virksomheder? Det er det, som Balanced Scorecard på Dansk giver indblik i.

Balanced scorecard på dansk er en praktisk orienteret bog. I den første del beskrives, hvad balanced scorecard er – både som et præstationsmålingssystem og som et ledelsessystem, hvilke elementer det består af, og hvilke variationsmuligheder der findes. Vi beskriver blandt andet, hvilke virksomheder, der kan have glæde af balanced scorecard, hvorledes balanced scorecard kan bruges på flere niveauer i virksomheden, hvorledes balanced scorecard kan knyttes til belønningssystemer, samt hvordledes balanced scorecard kan bruges i virksomhedens eksterne kommunikation. Det er klart at denne del bærer præg af at være skrevet for snart 10 år siden, så der henvises til bogen Strategikort for en mere ajourført præsentation af teknikker og metoder.

Bogens anden del indeholder erfaringer i form af 10 danske virksomheders anvendelse af balanced scorecard. som er fortalt af virksomhederne selv for at videregive erfaringer til andre. Bogens kerne er dermed skrevet af praktikere og til praktikere, men samtidig er virksomhedernes bidrag en mulighed for, at studerende og andre uden daglig gang i virksomheder kan få et indblik i, hvorledes ledelse og styring praktiseres i danske virksomheder.

Bogen afsluttes med et kort kapitel, hvor vi dels fremdrager nogle fællestræk af de 10 virksomheders fortolkning og anvendelse af balanced scorecard, dels forsøger at uddrage de centrale erfaringer fra hver enkelt virksomheds fortælling.

Balanced scorecard er lige så anvendelig i offentlige organisationer som i private virksomheder, og vi beskriver i bogen, hvordledes balanced scorecard kan bruges af forskellige typer organisationer. Det fremgår desuden af de 10 kapitler, som beskriver konkrete danske virksomheders erfaringer, at balanced scorecard kan bruges til mange forskellige formål, fordi virksomheder i praksis ofte i vid udstrækning bygger på eksisterende ledelses- og økonomisystemer fremfor at følge de faste procedurer for implementering, som man finder i litteraturen.

Bogen blev udgivet på Børsens Forlag og udkom i et ganske stor oplag. Således var den nummer 3 på bestsellerlisten over de mest solgte management bøger i Danmark i 2000.

Læs anmeldelse i Børsen fra fredag d. 31 marts 2000. Bogen har desuden været anmeldt af Analysegruppen d. 28 april 2000, i Erhvervsbladet d. 21 marts 2000 samt i Dansk Smedeforenings Fagblad nr. 17 2000.

Elektronisk version af Balanced Scorecard på Dansk

 

 

Da bogen Balanced Scorecard på Dansk er udsolgt fra forlaget har Børsens Forlag givet tilladelse til at den gøres elektronisk tilgængelig fra denne hjemmeside. Forlaget bevarer de ophavsretslige rettigheder til bogen og denne elektroniske version må således ikke anvendes kommercielt eller videredistribueres.

Bogens kapitler kan downloades separat herunder.

Forside, forord og indholdsfortegnelse
Kapital 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Litteraturlisten

 

 

Pixart