Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kurser & foredrag Aktuelle arrangementer Tidligere foredrag og indlæg Tidligere konferencer Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

Tidligere konferencer og kurser (siden opdateres ikke længere)

I gennem årene har Per Nikolaj Bukh medvirket ved udvikingen af afholdelsen af mange hundrede kursusdage og konferencer. Typisk varetages udarbejdelsen af programmet og Per Nikolaj Bukh fungerer som ordstyrer eller i forbindelse med kurser som kursusleder og underviser.

Nedenfor vises nogle af disse tidligere arrangementer. 

Debatmøde: overførselsadgang og regnskabsprognoser

COK afholder to gratis informations- og debatmøder under temaet Fremtidens Økonomistyring: Overførselsadgang og regnskabsprognoser. Møderne afholdes den 10. december 2014 i Herlev og den 12. december 2014 i Rebild. I sit indlæg på disse møder vil Per Nikolaj Bukh tage udgangspunkt i de centrale styringstendenser og vise, hvordan et øget fokus på effektbaserede styringsmodeller og tillidsbaseret ledelse stiller nye krav til udviklingen af kommunens økonomistyringsmodel. Han vil i sit indlæg blandt andet vise, hvordan nye styringsmodeller kan sikre mere retvisende budgetter og knivskarpe regnskabsprognoser.

 

Offentlig Ledelse - Design af en styringsmodel

I foråret 2014 vil Per Nikolaj Bukh undervise i faget "Offentlg ledelse - Design af en styringsmodel" på Aalborg Universitet. Faget afvikles over tre moduler á 1 1/2 dag og indgår i den fleksible masteruddannelse, MPG. Målgruppen er ledere i den offentlige sektor på alle niveauer, og det kan følges som enkeltfag. Dette undervisningsforløb vil spænde fra præsentationer af helt konkrete teknikker til udvikling af god og effektiv styring i offentlige organisationer til diskussion af, hvilken rolle styring har i den moderne offentlige sektor, hvilke konsekvenser forskellige styringsformer har, samt af hvordan vi skal forstå styring ud fra en række forskellige perspektiver. Det er formålet, at undervisningen skal give inspiration og viden til at kunne deltage i udviklingen og indførelsen af nye styrings-, ledelses- og rapporteringsmetoder i alle former for offentlige og regulerede virksomheder. Der opnås indsigt i de nyeste metoder og teknikker vedrørende arbejdsmetoder og modeller. Endelig opnås et grundlag for at kunne vurdere, hvad der kan forventes af styringsmodeller og tekniker i en moderne offentlig virksomhed.

Kursus: Økonomistyring i kommuner

I foråret 2014 afvikler COK et 12-dags kursus i design af økonomistyringsmodeller i kommuner. Kursusforløbet er skræddersyet til erfarne økonomikonsulenter, men er lige så relevant for ledere på alle fagområder og -niveauer. For at kunne designe og udvikle kommunens økonomiske styringsmodel kræves der et indgående kendskab til hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer og hvordan de spiller sammen. Det det, som dette kursus drejer sig om. Kurset vil give de nødvendige kompetencer til selvstændigt at kunne udvikle og implementere nye former for økonomiske styringsmodeller i kommuner og kommunale virksomheder. Per Nikolaj Bukh har fastlagt kursets indhold og vil fungere som kursusleder og underviser.

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen

I foråret 2015 vil Per Nikolaj Bukh undervise i faget "Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringenl" på Aalborg Universitet. Faget afvikles over tre moduler á 1 1/2 dag og indgår i den fleksible masteruddannelse, MPG. Dette fag har fokus på nogle af de mest centrale komponenter af økonomistyringsmodellen i den offentlige sektor. Undervisningen er struktureret omkring tre temaer, således at det første seminar giver rammerne for at designe og udvikle en offentlige virksomhedens økonomistyringsmodel. Desuden diskuteres omkostningsbegreber, driftsøkonomiske beslutninger offentlige virksomheder samt principperne for design af en omkostningsmodel. På det andet seminar lærer deltagerne konkret at foretage omkostningsberegninger og udvikle en omkostningsmodel. Desuden tager vi fat på principperne for design af budget- og bevillingsmodeller. Dette vender vi tilbage til i det tredje seminar, hvor der er fokus på, hvordan den decentrale ledelsesmodel understøttes af den økonomiske styringsmodel. Desuden diskuteres anvendelsen af benchmarking i en styringsmodel.

Netværksarrangement: Effekt og Evidens

Aalborg Universitet afholder et gratis netværksarrangement med titlen "Effekt og Evidens - Kilden til en mere effektiv offentlig sektor?" torsdag 23. maj 2013 kl. 15:30 - 19:00. De tre indlæg på netværksmødet præsenterer og diskuterer tre modenhedsniveauer ifht. implementering af evidens- og effektbaseret viden i praksis. Bente Bjørnholt indleder med en introduktion til evidens- og effekttænkningen med særligt fokus på de indledende strategiske forudsætninger bag tankegangen. Med afsæt i Socialstyrelsens nye evidenspolitik sætter Carsten Strømbæk Pedersen herefter fokus på de konkrete ledelsesmæssige initiativer og overvejelser, der skal afklares i forbindelse med implementering af evidens- og effektbaserede indsatser. Per Nikolaj Bukh afslutter mødet med at give et bud på nogle konkrete og integrerede redskaber til effektiv effektstyring i den offentlige sektor

Seminar: Resultatbaseret styring - modeller og erfaringer

MPA- & MPG-uddannelsen på Aalborg Universitet inviterer til Ledelsesdag onsdag den 25.09.2013, kl. 09.00 – 17.00. Med udgangspunkt i praktiske erfaringer fra danske kommuner vil Per Nikolaj Bukh i sit indlæg "Resultatbaseret styring af rehabiliteringsindsatsen: Modeller og erfaringer" vise, hvordan effektbaserede bevillings- og budgetmodeller kan konstrueres, så der gives bevillinger efter kvalitet og effekt frem for til timer og tilbud.

Fra strategi til eksekvering

Den 22. august 2012 afholder Per Nikolaj Bukh et seminar på Aalborg Universitet i forbindelse med sommerskolen Livslang Læring: Med stigende pres for effektiviseringer og bedre resultater i både offentlige og private virksomheder er værdibaserede ledelsesformer, selvledelse og faglige normer kommet under pres. Ledelsen må træde i karakter, stille krav, vise retningen og sætte klare og opnåelige mål. Strategien gennemfører ikke sig selv, og handlinger kræver motivation. I sit indlæg vil Per Nikolaj Bukh tage udgangspunkt i motivpsykologi, motivationsteori og praktiske erfaringer med mål og incitamenter. Han vil diskutere, hvordan en effektiv ledelses- og styringsmodel kan skabe rum for god ledelse; og han vil desuden præsentere de overordnede rammer for design af en styringsmodel, der skaber ledelsesrum og ansvarlige handlinger på alle niveauer.

Tilmelding her

Masterclass i økonomistyring

Den 15.-16. januar 2013 afholder Per Nikolaj Bukh Masterclass i økonomistyring for kursusvirksomheden MBCE. Kurset afholdes på Hotel Scandic Copenhagen. Blandt temaerne er: Hvad er state-of-the-art indenfor økonomistyring? Hvordan kan teknikkerne bruges i praksis? Hvordan designer man en økonomistyringsmodel? Hvordan får man teknikkerne til at virke? Det er, hvad Master Class i økonomistyring netop drejer sig om. 

Du vil på dette seminar få kompetencer og værktøjer til at kunne arbejde med design og udvikling af nye økonomistyringsmodeller med særlig fokus på forbedrede metoder til budgetlægning, rapportering og opfølgning. Desuden fokuserer vi særligt på implementering af Activity Based Costing og Balanced Scorecard-baseret økonomistyring.

Kurset afholdes også den 12-13. marts 2013. Se programmet på MBCEs hjemmeside her.

Offentlig Ledelse - Design af en styringsmodel

I efteråret 2012 vil Per Nikolaj Bukh undervise i faget "Offentlg ledelse - Design af en styringsmodel" på Aalborg Universitet. Faget afvikles over tre moduler á 1 1/2 dag og indgår i den fleksible masteruddannelse, MPG. Målgruppen er ledere i den offentlige sektor på alle niveauer, og det kan følges som enkeltfag. Dette undervisningsforløb vil spænde fra præsentationer af helt konkrete teknikker til udvikling af god og effektiv styring i offentlige organisationer til diskussion af, hvilken rolle styring har i den moderne offentlige sektor, hvilke konsekvenser forskellige styringsformer har, samt af hvordan vi skal forstå styring ud fra en række forskellige perspektiver. Det er formålet, at undervisningen skal give inspiration og viden til at kunne deltage i udviklingen og indførelsen af nye styrings-, ledelses- og rapporteringsmetoder i alle former for offentlige og regulerede virksomheder. Der opnås indsigt i de nyeste metoder og teknikker vedrørende arbejdsmetoder og modeller. Endelig opnås et grundlag for at kunne vurdere, hvad der kan forventes af styringsmodeller og tekniker i en moderne offentlig virksomhed.

Se fagbeskrivelsen her.

Økonomisk styring og ledelse

Per Nikolaj Bukh har ansvaret for undervisningen i Økonomisk Styring og Ledelse på Aalborg Universitets MBA-uddannelse. Denne består af to fagmoduler, som er placeret i 1. semester henholdsvis 2. semester af det obligatoriske modul. Tilsammen dækker undervisningen fagområderne økonomistyring (management accounting and control) og regnskab (financial accounting and reporting) samt dele af finansiering (capital budgeting & corporate finance), idet der indenfor disse fagområder lægges vægt på det ledelsesmæssige perspektiv, beslutningstagen, rapportering og analyse samt anvendelsen af økonomisk baseret styring og ledelse i et strategisk perspektiv.

Igennem fagmodulerne opnår deltagerne indsigt i de muligheder og teknikker, der knytter sig til ledelse på baggrund af økonomisk indsigt i virksomhedens forhold. Desuden lærer deltagerne at anvende og gennemføre en række forskellige analyser, således at disse kan anvendes i projekter internt i virksomheden såvel som i det daglige ledelsesarbejde. Dermed egner flere af fagmodulernes analyseteknikker sig til projektarbejde med udgangspunkt i egen virksomheds problemstilling igennem den resterende del af MBA-uddannelsen.

Se yderligere information om AAUs MBA-uddannelse her.  

Reunion for fremtidens økonomistyring

Den 29-30 maj 2012 afholdes Reunion for tidligere deltagere på COKs kursus Fremtidens Økonomistyring. Temaet for de to dage er "Effekter og incitamenter". Programmet ledes af Per Nikolaj Bukh, som bliver suppleret af nye oplægsholdere og tidligere deltagere. Der er desuden lagt god tid ind til netværk og erfaringsudveksling. Kurset Fremtidens Økonomistyring gennemføres næste gang i efteråret 2012.

Se mere her
Læs mere om Fremtidens Økonomistyring her

Strategi og eksekvering

Mød en af verdens førende eksperter i strategiimplementering.  Dr. David P. Norton er manden bag balanced scorecard og strategikortlægning.  David Norton taler på MBCE's konference "Strategi og Eksekvering" den 20.-21. maj 2010 i København. På konferencen vil vi sætte fokus på, hvordan der arbejdes med strategi, og hvordan der lægges strategier, der kan gennemføres i det udfordrende forretningsmiljø, som de fleste danske virksomheder befinder sig i. Hør indlæg fra både danske virksomheder, som bevidst arbejder med nye strategiske modeller, og oplev førende internationale virksomheders erfaringer med, hvordan strategier gennemføres i praksis.

Se kursusprogrammet her.

Fremtidens økonomistyring

I efteråret 2010 afvikler COK et 12-dags kursus i design af økonomistyringsmodeller i kommuner. Kursusforløbet er skræddersyet til erfarne økonomikonsulenter, men er lige så relevant for ledende medarbejdere i økonomi- og planlægningsafdelinger mv. For at kunne designe og udvikle kommunens økonomiske styringsmodel kræves der et indgående kendskab til hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer og hvordan de spiller sammen.  Det det, som dette kursus drejer sig om. Kurset  vil give de nødvendige kompetencer til selvstændigt at kunne udvikle og implementere nye former for økonomiske styringsmodeller i kommuner og kommunale virksomheder Per Nikolaj Bukh har medvirket ved udviklingen af kursets indhold og vil fungere som kursusleder. 

Se programmer for efteråret 2010 her. Tilmelding direkte hos COK. Kurset vil blive udbudt i foråret 2011 samt i efteråret 2011.

Masterclass i økonomistyring

Den 25.-26. november 2010 afholder Per Nikolaj Bukh Masterclass i økonomistyring for kursusvirksomheden MBCE. Kurset afholdes på Hotel Scandic Copenhagen. Blandt temaerne er: Hvad er state-of-the-art indenfor økonomistyring? Hvordan kan teknikkerne bruges i praksis? Hvordan designer man en økonomistyringsmodel? Hvordan får man teknikkerne til at virke? Det er, hvad Master Class i økonomistyring netop drejer sig om.

Du vil på dette seminar få kompetencer og værktøjer til at kunne arbejde med design og udvikling af nye økonomistyringsmodeller med særlig fokus på forbedrede metoder til budgetlægning, rapportering og opfølgning. Desuden fokuserer vi særligt på implementering af Activity Based Costing og Balanced Scorecard-baseret økonomistyring.

Se yderligere information her. Kurset vil også blive udbudt i foråret 2011.

Regulering og styring som ledelsesform

Sammen med Bente Bjørnholdt har Per Nikolaj Bukh ansvaret for faget "Regulering og Styring som Ledelsesform" på uddannelsen Master in Public Governance (MPG) på Aalborg Universitet. Faget kan tages som enkeltfag.

Undervisningsforløb spænder fra præsentationer af helt konkrete teknikker til udvikling af god og effektiv styring i offentlige organisationer til diskussion af, hvilken rolle styring har i den moderne offentlige sektor, hvilke konsekvenser forskellige styringsformer har, samt af hvordan vi skal forstå styring ud fra en række forskellige perspektiver. Det er formålet, at undervisningen skal give inspiration og viden til at kunne deltage i udviklingen og indførelsen af nye styrings-, ledelses- og rapporteringsmetoder i alle former for offentlige og regulerede virksomheder.

Faget har været udbudt i foråret 2010, se fagbeskrivelsen her. Det udbydes igen i foråret 2011. Fagbeskrivelsen for dette hold vil blive offentliggjort senere.

Økonomistyring anno 2009

Økonomifunktionen er en funktion under forandring. Udviklingen de sidste 6 måneder viser med al tydelighed, hvor hurtigt udviklingen går. Det går stærkt! Og i en tid med finanskrise og negative forventninger er udfordringerne til økonomiafdelingen ekstra store. Der kræves nye tiltag for at effektivisere og udvikle funktionen. Virksomhedernes ledelse vil kræve øget fokus på budgetopfølgning og økonomistyring for at kunne agere med rettidig omhu. Derfor er behovet for at være opdateret med de seneste teknikker og metoder inden for økonomistyringen af kritisk betydning, da marginen for fejl i dag er meget mindre end tidligere.

I foråret 2009 afholdt Per Nikolaj Bukh et to-dags kursus for MBCE, der satte fokus på, hvorledes en sammenhængende økonomistyringsmodel udvikles med udgangspunkt i bla. activity based costing og balanced scorecard. Kurset afholdtes den 10.-11. juni i København og 15.-16. juni i Århus.

Se kursusprogrammet her

 

Kaplan kommer til Danmark

Mød Robert S. Kaplan, når han kommer til Danmark den 1. april 2009. I samarbejde med SAS Institute har MBCE arrangeret en to-dags konference på Hilton Copenhagen den 31. marts + 1. april 2009. Robert S. Kaplan vil fortælle, hvordan man kommer fra teori til praksis med udgangspunkt i den nye bog The Execution Premium. Per Nikolaj Bukh vil være ordstyrer og åbne konferencen, hvor der også vil være indlæg fra en række af virksomheder, som er aller længst med udviklingen af en strategiforankret økonomistyring. Konference er eneste chance for at opleve Kaplan i Danmark og er er kun et begrænset antal pladser.

Indbydelsen kan ses her og der kan fåes mere information på hjemmesiden for arrangmentet her. Tilmelding kan ske direkte til MBCE og brochuren med det fulde program kan downloades her. Læs desuden anmeldelsen af bogen The Execution Premium

Fra Beyond Budgeting til effektiv budgettering  

Den 10.-11.marts 2009 afholdes et seminar om Beyond Budgeting og nye budgetlægningsteknikker af kursusvirksomheden MBCE. Formålet at give deltagerne kompetencer og værktøjer til at kunne arbejde med design og udvikling af nye økonomistyringsmodeller med særligt fokus på forbedrede metoder til budgetlægning, rapportering og opfølgning. Der tages udgangspunkt i Beyond Budgeting-modellen og de komponenter og teknikker, der relaterer sig hertil. På seminaret vil der blandt andet være indlæg fra Danske Bank, Cognos og Schneider Electric. Seminaret er nu åbent for forhåndstilmeldinger.

Brochuren vedrørende arrangementet kan downloades her og tilmeldingen kan ske direkte til MBCE her.

Balanced Scorecard og strategikort

Den 11 september 2008  underviser Per Nikolaj Bukh i kurset Balanced Scorecard og Strategikort, som han afvikler for Videre- og Efteruddannelsescentret, Handelshøjskolen i Århus. Kurset omfatter de nyeste nøgleprincipper bag udviklingen af en strategifokuseret organisa­tion ved anvendelse af balanced scorecard og strategikort. Der vises, hvorledes strategi ved hjælp af balanced scorecard kan oversættes til implementerbare planer, hvordan der opnås overensstemmelse og integration mellem or­ganisation og strategi. Kurset er praktisk orienteret og gennemgangen af strategikortlægningsmetoden er baseret på en konkret case.

Kurset giver inspiration og viden til at kunne deltage i udviklingen af ny ledelsesrapportering og styring baseret på balanced scorecard, og der opnås indsigt i nyeste metoder og teknikker vedrørende arbejds­metoder og modeller, der kan anvendes til udvikling af balanced scorecard baseret øko­nomistyring. Se yderligere information her.

Beyond Budgeting og nye budgetteringsteknikker

Den 22-23. september 2008 afholdes et nyt seminar om nye budgetlægningsteknikker af kursusvirksomheden MBCE. Formålet at give deltagerne kompetencer og værktøjer til at kunne arbejde med design og udvikling af nye økonomistyringsmodeller med særligt fokus på forbedrede metoder til budgetlægning, rapportering og opfølgning. Der tages udgangspunkt i Beyond Budgeting-modellen og de komponenter og teknikker, der relaterer sig hertil. På seminaret vil der blandt andet være indlæg fra Danske Bank og Rahbekfisk samt de nyeste erfaringer med Time Driven ABC fra Philips i Holland. Seminaret er nu åbent for forhåndstilmeldinger.  Se programmet her.

Lean Accounting

Den 25. oktober 2007 afholder Per Nikolaj Bukh et seminar i Lean Accounting for kursusvirksomheden MBCE. Mens begrebet og teknikker i relation til Lean Production, dvs. trimmet produktion, er veludviklede og i mange år har været praktiseret i forskellige versioner i danske virksomheder, så er Lean Accounting, som en særskilt metode ny for de fleste virksomheder. Seminaret har tidligere været udbudt, hvor det blev overtegnet, så deltagere på venteliste har fortrinsret på dette seminar.

Seminaret vil blandt andet handle om, hvad Lean betyder for moderne økonomistyring, hvad Lean Accounting-kritikken af den "almindelige" økonomistyring består af, hvordan økonomistyringen tilpasses til Lean Thinking, hvilke krav Lean stiller til økonomistyringen, hvordan man måler effekten af Lean, når arbejdsgangene samtidig er under ændring, hvor langt vi kommer uden at tilpasse økonomistyringsmodellen, hvilken rolle omkostningsregnskabets har i en Lean organisation, hvordan man konstruerer en Value Stream-costing model, hvordan man kommer fra perioderegnskabet til produktkalkulationen, hvad Time-Driven ABC indebærer og hvordan kan det anvendes i en Lean organisation.

Se program og yderligere information her. Eller hos MBCE.

Activity Based Costing og Time-Driven ABC

Den 14.-15. april 2008 afholder Per Nikolaj Bukh et to-dags seminar for konferencevirksomheden MBCE. Det er et intensivt program, hvor vi kombinerer en dybdegående diskussion af teorier og metoder med casebaseret undervisning og indlæg fra nogle af de mest interessante ABC-implementeringer herhjemme. Blandt andet kan vi præsentere de første danske erfaringer med Time-Driven ABC.

Brouchuren vedrørende arrangementet kan downloades her og tilmelding kan ske direkte til MBCE her.

Økonomi- og omkostningsstyring i regioner 

I efteråret 2007 afvikles et nyt kursusforløb på Aalborg Universitet målrettet mod medarbejdere og ledere i de nye regioner. Nye udfordringer kræver nye kompetencer, så Aalborg Universitet har i samarbejde med flere amter udviklet et nyt intensivt uddannelsesforløb i moderne økonomistyring målrettet mod behovet i de nye regioner. Et tilsvarende forløb blev afviklet i efteråret 2006 og foråret 2007. Undervisningen foregår for dette hold i efteråret 2007 og løber over 9 hele dage.

Kursusforløbet er tilrettelagt af Per Nikolaj Bukh med henblik på at skabe et unik forløb der opdaterer deltagerne, hvad angår budget – og regnskabsreformen. Der stilles skarpt på indførelsen af aktivitetsbaseret økonomistyring, målstyring og mange andre nye ting i regionerne. Undervejs vil der eksempelvis blive arbejdet med design og implementering af aktivitetsbaserede omkostningsregnskab, og der vil blive givet indsigt i forskellige styringsprincipper, som takststyring og kontraktstyring, og du vil blive introduceret til balanced scorecard og Lean

Læs mere om programmet på kursets hjemmeside her. Eller download brochuren her.

Executive MBA for Økonomichefer

Sammen med professor Poul Israelsen har Per Nikolaj Bukh taget initiativ til udviklingen af en ny lederudannelse for økonomifolk. Der er tale om specialisering indenfor rammerne af Aalborg Universitets Executive MBA (E-MBA), hvor der nu tilbydes et intensivt og målrettet uddannelsesforløb for økonomichefer og nøglemedarbejdere i økonomiafdelinger. Deltagerne erhverver både de generelle kompetencer, der skal til for at varetage ledelsesopgaver på alle niveauer og den specifikke uddannelse inden for moderne økonomistyring, som kan medvirke til udvikling af økonomifunktionens rolle som strategisk partner i virksomhedens forretningsskabelse. Uddannelsen udbydes første gang i efteråret 2007.

Se yderligere information her.

Pixart