Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kurser & foredrag Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

Nyheder

Viser 1-20 af 501

Kursus: Fremtidens Økonomistyring i kommunerne

I foråret 2018 afholdes kurset Fremtidens Økonomistyring, som Per Nikolaj Bukh har tilrettelagt for COK. Deltag i landets mest specialiserede og praktisk anvendelige kursus i design af kommunal økonomistyring. Lær af de mest erfarne eksperter og praktikere - og få inspiration til nye måder at gennemføre effektiv og tillidsbaseret styring. Fremtidens Økonomistyring udbydes nu som et intensivt 8-dages forløb med mulighed for at udbygge uddannelsen med nye fagmoduler. Kurset giver et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen. Fokus er at skabe en ny og effektiv styring, så ambitiøse faglige mål kan nås samtidig med at budgetterne overholdes ved anvendelse af effektbaseret styring. Kurset er derfor relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring både centralt og decentralt, samt ledende medarbejdere i kommunernes økonomi- og planlægningsafdelinger mv. Kurset er også for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver kurset specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af økonomisk styringEffektbaseret styring: Den 9. maj 2018

Effektbaseret økonomistyring drejer sig grundlæggende om at give bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter normeringer og aktiviteter. Det indebærer et helt nyt styringsprincip, hvor tildelingsmodeller baseres på, hvilken effekt der opnås og hvor takster ikke baseres på antal dage, men tilrettelægges forløbsbaseret og baseres på effekter. I samarbejde med COK afholder Per Nikolaj Bukh temadag om effektbaseret økonomistyring den 9. maj 2018 på Hotel Koldingfjord, Kolding. Temadagen er for alle, der beskæftiger sig med ledelse og styring. Derfor er målgruppen både økonomimedarbejdere, ledere, og specialister, der vil vide, hvad effektbaseret økonomistyring er, hvad det indebærer og kræver, samt hvordan effektbaseret økonomistyring kan implementeres.Høring om fremtidens postvæsen

Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalget afholder onsdag d. 31. januar 2018, kl. 13.00-15.45 høring om fremtidens postvæsen. Professor Per Nikolaj Bukh deltager som oplægsholder med et indlæg om Postnords økonomi. Høringen er offentlig, og man kan tilmelde sig som tilhører eller følger høringen på Folketingets hjemmeside eller TV-kanal.Indlæg: Kommunaløkonomisk Forum 2018

Den 11. - 12. januar 2018 afholder KL for 14. gang Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg Kongres & Kultur Center. Målgruppen for forummet er borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommunaldirektører, økonomichefer og andre med interesse for den kommunale økonomi. Per Nikolaj Bukh deltager i debatmødet med temaet "Understøt udvikling på socialområdet" På debatmødet sættes fokus på, hvordan økonomiske styringsmodeller kan understøtte arbejdet med at udvikle borgerne på social- og ældreområdet i en positiv retning. Den rehabiliterende indsats kan sikre bedre forløb til gavn for borgere og økonomi. Professor Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet vil komme med sit bud på, hvilke forudsætninger, faldgruber og opmærksomhedspunkter der er i forhold til incitamentsbaserede økonomistyringsmodeller, samt hvad kommunerne kan gøre for at udvikle styringsmodellerne på området. Odense og Fredericia kommuner vil dele deres erfaringer med incitamentsbaserede styringsmodeller og fortælle om de udfordringer, de er stødt på undervejs, og hvad de har gjort for at håndtere dem.Interview: Problemer med puljen til løft af elever

Fagbladet Folkeskolen har den 23. november 2017 sat fokus på puljen til løft af fagligt svage elever. Puljen på 500 millioner kroner har til hensigt at løfte fagligt svage elever i folkeskolen over de kommende tre år. Løfter skolerne elevernes faglige niveau, udløser det en præmie på mellem 1,3 og 1,5 millioner kroner om året. Desværre har den konkrete implementering en række svagheder. I interviewet med Folkeskolen siger jeg, at »jeg er grundlæggende meget styringspositiv, men det er ubærligt at leve med en model med så store elementer af tilfældigheder. Det bliver et vældigt lotteri, så modellen er simpelthen et no go«Temadag: Effektbaseret økonomistyring

Effektbaseret økonomistyring drejer sig grundlæggende om at give bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter normeringer og aktiviteter. Det indebærer et helt nyt styringsprincip, hvor tildelingsmodeller baseres på, hvilken effekt der opnås og hvor takster ikke baseres på antal dage, men tilrettelægges forløbsbaseret og baseres på effekter. I samarbejde med COK afholder Per Nikolaj Bukh temadag om effektbaseret økonomistyring den18. januar 2018 på Hotel Koldingfjord, Kolding. Temadagen er for alle, der beskæftiger sig med ledelse og styring. Derfor er målgruppen både økonomimedarbejdere, ledere, og specialister, der vil vide, hvad effektbaseret økonomistyring er, hvad det indebærer og kræver, samt hvordan effektbaseret økonomistyring kan implementeres.Har det økonomiske tilsyn med Tvinds botilbud fejlet?

DR sætter i et par udsendelser (tirsdag den 24. og 31. oktober 2017) fokus på Tvind-organisationen ved navn "Fælleseje", der udlejer lokalerne til størstedelen af de 37 bo- og opholdssteder, der drives af en Tvind-relateret personkreds rundt omkring i landet. Tvinds lærergruppe går igen i samtlige bo- og opholdsstedernes bestyrelser, og DR har afdækket, hvilke konsekvenser en omfattende samhandel og meget høj aflønning af bestyrelser og ledere har. Alene i 2016 betalte kommunerne omkring 190 millioner for børne- og voksentilbud. Per Nikolaj Bukh var gæst hos DR2 Dagen den 23. oktober 2017 og kommenterede, hvilke konsekvenser det har haft, at socialtilsynet ikke har opfattet de relaterede bo- og opholdstilbud som en koncernlignende konstruktion.Indlæg: Økonomidirektørforeningens Årsmøde

Økonomidirektørforeningen holder årsmøde den 7–8. november 2017 på Koldingfjord Hotel. Hen over de sidste 10 år har ikke blot økonomistyringens rolle, men også styringspraksis og styringsteknikker undergået en markant forvandling i de fleste kommuner. Men vi er slet ikke i mål endnu, styringen har lang større potentiale. I sit indlæg ”Fremtidens økonomiske styring: Resultater, værdi og effekt” vil Per Nikolaj give et hurtigt tilbageblik samt udkrystallisere fremtidens krav og muligheder. Desuden vil han give et bud på konkrete udviklingstiltag de næste 5-10 år. Effekt er på dagsordenen. Styringen skal have effekt, skal skabe effekt og understøtte nye og styrkede fagligheder. Ledelsesrummet skal øges, ansvaret stiger og ledelseskravene ændres. NPM er slet ikke lagt i graven, vi skal ned i maskinrummet, incitamenterne skal fintunes og nye samarbejdsformer skal udvikles.Indlæg: New Nordic Welfare

Den 10. Oktober 2017 deltager Per Nikolaj Bukh på konferencen New Nordic Welfare, hvor han er konferencier på det gennemgående spor om ”Effekt i fokus - sammenhæng mellem strategiske målsætninger og praksis”. I alle dele af den offentlige sektor orienteres politiske mål og strategier mod effekt. Det indebærer et ændret ledelsesrum, hvor krav og ansvar øges, men hvor der følger frihedsgrader og muligheder med. Nye organiseringer, nye former for samarbejde på tværs af sektorer, og ikke mindst nye styringsformer er undervejs. Per Nikolaj Bukh vil med indlægget ”Fra strategi til styring i fremtidens velfærdssamfund” om formiddagen bidrage med perspektiver på, hvordan vi skaber et velfærdssamfund, som er både bedre og mere effektivt.Indlæg: Rådgiverdagen 2017

Rådgiverdagen 2017 afholdes af Dansk Erhverv onsdag den 4. oktober 2017. Der vil blive stillet skarpt på hvilken værdi privat rådgivning skaber Dansk Erhvervs tænketank for fremtidens rådgivning præsenterer de nyeste tendenser. På konferencen vil der bla. være indlæg fra Simon Emil Ammitzbøll, økonomi- og indenrigsminister, Charlotte Jepsen, adm. direktør i FRS samt Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv. Per Nikolaj Bukh vil i sit indlæg ” Hvornår er gode råd for dyre?” diskutere, hvordan nye forretningsmodeller både giver muligheder og udfordrer rådgiverbranchens indtjening.Temadag: Tildelingsmodeller og effektbaseret styring af folkeskolen

Den 30. oktober 2017 afholder COK temadag om fremtidens distriktsbaserede tildelingsmodeller på folkeskoleområdet. Per Nikolaj Bukh har tilrettelagt programmet og vil på dagen introducere helt nye principper for den økonomiske styring af folkeskoleområdet. På temadagen vil koncerndirektør Louise Thule præsentere Faaborg Midtfyn Kommunes erfaringerne med udviklingen af en ny tildelingsmodel, der understøtter elevernes læring og trivsel, skolernes løfteevne samt arbejdet med inklusion. Desuden vil der blive præsenteret erfaringer fra
Vordingborg Kommune, hvor kommunen har udviklet en ny tildelingsmodel baseret på principper, der giver skolerne et vidtgående ledelsesrum og budgetansvar for alle børn i skoledistriktet samtidig med, at den tilskynder til omkostningseffektivitet.Interview: Skoler siger nej til flere ressourcer

For nylig kom det frem, at en del af landets udsatte skoler har valgt at sige nej til den millionbonus, regeringen har lovet dem, hvis de formår at give de svageste elever et fagligt løft. I et interview med Berlingske den 17. juni 2017 udtaler Per Nikolaj Bukh, at det svært at finde på argumenter for ikke at sige ja, da det er en risikofri mulighed for at opnå ekstra finansiering.Interview: Salget af statens serumproduktion

Avisen Ingeniøren har sammen med HK Stat Bladet gennemført en analyse, hvor det hævdes, at statens salge af vaccineproduktionen fra Statens Serum Institut har medført et tab på omkring 1 milliard kroner. I et interview i DR P1 Orientering den 15. juni 2017 angiver Per Nikolaj Bukh, at beregningen ikke er korrekt, at beløbet er langt mindre – og at det formodentlig har været en økonomisk hensigtsmæssig beslutning at sælge.Ny bog: Opgaveskrivning - Emnet, litteraturen og principperne

Per Nikolaj Bukh har i juni 2017 udgivet bogen ”Opgaveskrivning: Emnet, litteraturen og principperne” sammen med Karina Skovvang Christensen. Det er som titlen angiver en bog om at skrive opgaver i forbindelse med et studie. Bogen er målrettet samfundsvidenskabelige studier, hvad enten det er bachelor- kandidat-, diplom- eller masteruddannelser. Bogen handler om at udarbejde skriftlige opgaver som en del af en uddannelse. Hovedformålet med bogen er at skabe en overskuelig vejledning til brug for både den førstegangsskrivende, der måske står lidt famlende over for det at skulle skrive en mere eller mindre valgfri opgave, og for den mere erfarne, som har brug for nogle konkrete anvisninger på, hvorledes forskellige elementer af en opgave skal gribes anInterview: Effektbaseret økonomistyring

Effektbaseret økonomistyring handler først og fremmest om at give bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter rammer og normeringer. Det indebærer et styringsprincip, hvor tildelingsmodeller baseres på, hvilken effekt der opnås, og hvor takster ikke baseres på antal dage, men tilrettelægges forløbsbaseret og baseres på effekter. Læs mere i et whitepaper, der er offentliggjort på samfundsdesign.dk. Se desuden en række film offentliggjort på samfundsdesign.dkInterview: SKAT nedlægges

Efter en stribe skandalesager nedlægger regeringen næste år det danske skattevæsen, som vi kender det. Fra sommeren 2018 vil der således ikke længere være ét samlet SKAT, men derimod ni forskellige styrelser i et nyt skattevæsen. Der kan være flere fordele ved at dele SKAT op i syv nye enheder og bevare de to hidtidige, Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden, mener Per Nikolaj Bukh, professor ved Aalborg Universitet i offentlig ledelse og økonomistyringInterview: Postnords regnskab

De danske vognmænd mener, at PostNord driver unfair konkurrence. Kritikken går på, at selskabet har et millionstort underskud, blandt andet i levering af stykgods. Selskabet er forpligtiget til at levere post og pakker, men ikke andet, og der er derfor ikke tale om lige vilkår, da selskabet er støttet af staten. Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh siger, at det seneste regnskab ikke kan bruges til at drage en sådan konklusion. Han påpeger dog, at han forstår vognmændenes bekymrinKursus: Fremtidens Økonomistyring i kommunerne

I efteråret 2017 afholdes kurset Fremtidens Økonomistyring, som Per Nikolaj Bukh har tilrettelagt for COK. Deltag i landets mest specialiserede og praktisk anvendelige kursus i design af kommunal økonomistyring. Lær af de mest erfarne eksperter og praktikere - og få inspiration til nye måder at gennemføre effektiv og tillidsbaseret styring. Fremtidens Økonomistyring udbydes nu som et intensivt 8-dages forløb med mulighed for at udbygge uddannelsen med nye fagmoduler. Kurset giver et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen. Fokus er at skabe en ny og effektiv styring, så ambitiøse faglige mål kan nås samtidig med at budgetterne overholdes ved anvendelse af effektbaseret styring. Kurset er derfor relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring både centralt og decentralt, samt ledende medarbejdere i kommunernes økonomi- og planlægningsafdelinger mv. Kurset er også for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver kurset specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af økonomisk styring.Fremtidens Skole i Faaborg-Midtfyn Kommune

Et politisk udvalg er i Faaborg-Midtfyn arbejder i foråret 2017 med et bud på en ny model for, hvordan hver enkelt skole tildeles budgetter. Det kan også indebære en justering af skolestrukturen. I et interview med Fyns Amts Avis den 22. april 2017 fremhæver Per Nikolaj Bukh blandt andet, at det handler om budgetrisiko: En skole med 200-300 elever, bliver sårbar over for, om der lige præcis dér er nogle børn med særlige behov. Har man i stedet 800 elever, er det stadig den samme udgift, men det slår ikke igennem på samme måde i budgettet.Interview: Postnords fremtid

Postnord havde i 2016 et stor underskud. Ud over ekstraordinære nedskrivninger var en væsentlig årsag, at brevudbringningen giver underskud. Der er ingen nemme løsninger på virksomhedens udfordringer, og der er en politisk beslutning, hvilke valg der skal træffes. Blandt mulighederne er at forhøje portoen, reducere serviceniveauet generelt, differentiere serviceniveauet, udbyde befordringspligten, privatisere selskabet eller fortsætte den nuværende strategi, hvor pakkedistribution og logistik styrkes. Per Nikolaj Bukh har kommenteret situationen i en række medier.[Næste side]
Pixart