Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kommunal økonomistyring Activity Based Costing Lean & Lean Accounting InnoLink Benchmarking Offentlig Ledelse Budgettering Videnregnskaber Balanced scorecard Service Management Investor Relations Entreprenørskab Kurser & foredrag Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

InnoLink (afsluttet forskningsprojekt)

I perioden 2004-2007 deltog Per Nikolaj Bukh i innovationskonsortiet InnoLink. I dette projekt blev der blandt andet blive arbejdet med, hvorledes økonomistyringen kan understøtte produktionsvirksomheders interorganisatoriske samarbejde. Udgangspunktet for denne forskning var brugen af aktivitetsbaserede omkostningsregnskaber, supply chain costing samt modellerering af virksomheders forsyningskæder ved hjælp af SCOR-metoden (Supply-Chain Operations Reference-model), der er udviklet af Supply-Chain Council.

Grundprincipperne i Activity Based Supply-Chain Costing er beskrevet i denne artikel:

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Optimering af forsyningskæden forudsætter viden om omkostningsstrukturen. DILF Orientering.

Om innovationskonsortiet

For alle virksomheder er det en strategisk vigtig opgave at afgøre, hvilke produkter og ydelser der skal produceres inden for virksomheden, og hvilke der skal indkøbes hos leverandører. Traditionelt har svaret på spørgsmålet taget udgangspunkt i både en vurdering af, hvilke produkter og ydelser der var mest centrale for virksomhedens udvikling og, om man kunne få produktet eller ydelsen billigst ved at producere selv eller købe ude i byen. De strategisk vigtige opgaver blev så lagt inden for ejerskabets kontrol, mens mindre centrale ydelser og produkter indkøbtes hos leverandører i det omfang, man ikke kunne producere dem billigere selv. Dette perspektiv gør per definition håndteringen af leverandører til en rutineopgave, da den primært bliver til et spørgsmål om at forhandle priser på produkter og ydelser af mindre strategisk betydning.

Men dette mønster er i kraftigt opbrud. Frem for kun at spørge, hvilke aktiviteter der er væsentlige, når grænserne til omverdenen skal trækkes, spørges i stigende grad ”hvilke produkter og ydelser kan virksomheden blive virkelig god til at producere – og hvilke skal virksomheden lade andre koncentrere sig om?”.

Konsekvensen af dette er, at også produkter og ydelser, der har stor strategisk vigtighed for virksomheden, lægges ud til andre virksomheder. Det på trods af, at man så ikke har de kontrolmuligheder, der gives igennem ejerskab over aktiviteterne. Derved får håndteringen af leverandører en ny strategisk vigtig rolle i virksomheden, da det nu ikke længere blot drejer som om prisbeslutninger på mindre betydningsfulde produkter og ydelser, men håndtering af avancerede og mangeartede relationer til virksomheder, der producerer produkter og ydelser, som er helt centrale for virksomhedens værdiskabelse.

Når virksomhedens grænser bliver en del af de strategiske overvejelser flytter fokus fra optimering inden for den enkelte virksomhed til fokus på optimering af virksomheden i dens samspil med andre virksomheder. Dette skift i perspektiv har både erhvervsstrukturel betydning og betydning for den enkelte virksomheds muligheder for at skabe varige konkurrencefordele.

Erhvervsstrukturel baggrund

For den danske erhvervsstruktur er konsekvensen, hvilket der bl.a. peges på i Den jysk-fynske erhvervsredegørelse fra 2000, at et stigende antal danske virksomheder arbejder som underleverandører i internationale produktionsnetværk. I alt arbejder næsten 50% af danske virksomheder som underleverandører.

Yderligere er der en trend i retning af udlægning af produktionsgennemførende aktiviteter til lavtlønslande som f.eks. Kina og de nye EU-ansøgerlande. Samlet skaber det et behov for at opbygge viden og kompetence i danske virksomheder til at indgå i – og skabe værdi gennem – sådanne produktionsnetværk. Dertil kommer, at det er centralt, at danske virksomheder indgår i internationale produktionsnetværk på måder, der dels sikrer deres langsigtede konkurrenceevne og dels sikrer, at væsentlige dele af værditilvæksten genereres inden for landets grænser – og ikke mindst i regionen Vestdanmark.

De deltagende virksomheder og OEM-netværket

I dette innovationskonsortium spiller de deltagende virksomheder en særdeles aktiv rolle. Virksomhederne har allerede etableret et samarbejdsorgan ved navn OEM-netværket, idet alle virksomhederne er underleverangdører til OEM-virksomheder (Original Equipment Manufacturers). OEM-netværket er en aktiv spiller i Viborg-området i anerkendelse af, at erfaringsudveksling mellem virksomhederne udgør en væsentlig dynamo i udviklingen af regionens erhvervsliv.

Fælles for de deltagende virksomheder er, at de alle opererer på internationale markeder. Deres produkter indgår i deres kunders produkter på måder, så kunderne er meget afhængige af kvaliteten i leverancerne. Dette fører til, at kunderne stiller øgede krav til dokumentationen for leverancer og arbejdsgange – en opgave, der stiller krav videre fra OEM-netværkets virksomheder og til deres egne underleverandører. Dette skaber således øgede krav i samspillet fra OEM-netværkets virksomheder og til deres underleverandører, idet væsentlige dele af den kvalitet, OEM-netværkets virksomheder leverer, skabes hos deres underleverandører.

Innovationskonsortiets deltagere

Innovationskonsortiet er organiseret omkring et GTS-institut, en forskningsinstitution samt fem udviklingsvirksomheder. Teknologisk Institut, Center for Produktion. Teknologisk Instituts rolle og funktion vil være viden- og ændringsformidler med varetagelse af følgende primære arbejdsfunktioner:

  • medvirken i udvikling af modeller og ansvar for udvikling af fremgangsmåder og værktøjer
  • at være proceskonsulenter i udviklingsvirksomhederne og herunder stå for afprøvning af metoder og værktøjer
  • data- og erfaringsindsamling samt formidling via seminarer m.v.

De deltagende virksomheder er:

Grundfos A/S

antal ansatte ca. 11.000

A/S Dantherm Holding

antal ansatte ca. 1100

Sjørring Maskinfabrik A/S

antal ansatte ca. 245

RK Plast A/S

antal ansatte ca. 150

MBL A/S

antal ansatte ca. 1300

Forskergruppen består foruden Per Nikolaj Bukh blandt andre af Jytte Larsen (SDU) og Carsten Rohde (CBS).

Udvalgte publikationer

Bukh, Per Nikolaj. 2006. De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC. Økonomistyring & Informatik. 21(4):335-385.

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Optimering af forsyningskæden forudsætter viden om omkostningsstrukturen. DILF Orientering, februar 2005.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2004. Activity based costing. I Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2004. Activity Based Costing – Dansk økonomistyring under forvandling. København: København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj. 2003. Design af et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab. I Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Øvrig information og links

Videnskabsminister Helge Sander tildeler Innolink projektet 10,8 mio kr. Læs pressemeddelse her. Læs desuden Merete Nørby's (centerchef, Teknologisk Institut) artikel i Effektivitet nr. 3, 2004. her.

Hos RK Plast i Skive har man gode erfaringer med at have en studerende til at rationalisere og automatisere en produktion af komponenter. RK Plast er med i den nyeste udvikling ved at deltage i forskningsprojektet Innolink. Læs artikel fra Erhvervsbladet fra dem 1. juni 2004.

Læs interview med Per Nikolaj Bukh Fra Mandag Morgen den 10. februar 2003 om danske virksomheders behov for aktivitetsbaseret omkostningsfordeling her.

Læs interview med Per Nikolaj Bukh i Center For Ledelse´s nyhedsbrev marts 2003 om danske lederes behov for kendskab til Activity Based Costing her.

I november 2003 holdt Per Nikolaj Bukh indlæg på en virksomhedskonference i Skanderborg arrangeret af softwarevirksomheden SAS Institute. Temaet for indlægget var nye tendenser i den markedsorienterede økonomistyring. Læs en artikel bragt i Logistik Horisont nr. 1, januar 2004 her.

Per Nikolaj Bukh skriver i et debatindlæg i Børsen den 23. januar 2004, at det ikke handler om, hvor mange ressourcer man bruger på forskning, men om hvad resultatet bliver. Læs indlægget her.

Udflytning af danske arbejdspladser sker ofte uden, at virksomheder reelt er i stand til at vurdere, om det er en god forretning. I InnoLink-konsortiet arbejdes der med at udvikle nye værktøjer til at opgøre de samlede omkostninger i en virksomheds forsyningskæde. Læs interview med Per Nikolaj Bukh i Børsen den 19. oktober 2004 her.

Per Nikolaj Bukh har anmeldeldt bogen Strategic Supply Chain af Shoshanah Cohen og Joseph Roussel i Børsen den 14. januar 2005. Bogen, der handler om strategisk arbejde med virksomhedens forsyningskæde. Bogen får pæne ord med på vejen. Den har en logisk opdeling, hvor fem kernediscipliner præsenteres, og casepræsentationer indleder hvert kapitel. Bogen udmærker sig ved konkret at anvise, hvordan arbejdet med forsyningskæden skal gribes an, og derudover støtter den sig til SCOR-modellen, som danske virksomheder så småt er begyndt at benytte. Læs anmeldelsen her.

Per Nikolaj Bukh har den 25. november 2005 anmeldt bogen Outsourcing-Insourcing, som er skrevet af Per V. Jenster, Henrik Stener Pedersen, Patricia Planckett & David Hussey (Wiley 2005). Bogens særlige fokus er, at den tager den sælgende virksomheds perspektiv. Læs anmeldelsen her.

Pixart