Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kommunal økonomistyring Activity Based Costing Lean & Lean Accounting InnoLink Benchmarking Offentlig Ledelse Budgettering Videnregnskaber Balanced scorecard Service Management Investor Relations Entreprenørskab Kurser & foredrag Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

Investor Relations, finansiel kommunikation og børsintroduktioner

Virksomheders offentliggørelse af information, rapportering og kommunikation har siden midten af 1990'erne fået øget fokus. Det er sket i takt med at virksomhedernes omgivelser har ændret karakter. Øget globalisering, stigende integrering af kapitalmarkeder, øget mobilitet af såvel kapital som fysiske ressourcer, øget konkurrence, nye dominerende brancher, teknologisk udvikling samt udvikling inden for IT og Internet har været nøgleord i denne udvikling.Dette stiller nye og anderledes krav til virksomheders eksterne kommunikation, og det bliver af væsentlig betydning for virksomheder at håndtere deres kommunikation til kapitalmarkedet på en systematisk og velovervejet måde.

Interview mv.

I et interview med magasinet Penge & Privatøkonomi i juli 2015 forklarer Per Nikolaj Bukh blandt andet, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at investere i aktier, hvor ejerskabet enten er spredt blandt mange private investorer eller har stærke institutionelle investorer repræsenteret i ejerkredsen. Læs interview her

Per Nikolaj Bukh er interviewet i artiklen "Kommunikation og IR trækker på samme hammel", som er bragt i Dansk Investor Relations Forenings nyhedsbrev. Per Nikolaj Bukh siger blandt andet: ”Kommunikationen med investorer og analytikere kan være meget teknisk og stille store krav både til den talmæssige kunnen og til dyb indsigt i selskabet. Alligevel ligner det markedsføring – en markedsføring af aktien, så den kan opnå den rette pris. Det handler både om IR, PR, kommunikation og markedsføring.” Læs interviewet her

En undersøgelse viser, at danskernes tillid til de offentlige institutioner er dalet i løbet af de seneste år. I et interview med Politiken den 25. oktober 2014 siger Per Nikolaj Bukh: "borgernes tillid er i den grad afgørende for, om offentlige institutioner kan fungere optimalt", hvilket der gives eksempler på i interviewet. Læs interview her.

Per Nikolaj Bukh kommenterer i Dagbladet Holstebro den 8. september 2014 salget af Cheminova, Han pointerer, at opkøbet betyder, at den samlede virksomhed bliver større og dermed stærkere, idet den blandt andet får bedre adgang til kapitalmarkedet. Køberen af Cheminova kan sagtens vælge at fastholde aktiviteter i Harboøre, så det er ikke sikkert, at salget af Cheminova får konsekvenser for lokalsamfundet. Læs interview her.

Investor relations og finansiel PR

Investor Relations (ofte forkortet til IR) har at gøre med pleje af relationerne til virksomhedens investorer og disses rådgivere. Formålet er, at hjælpe kapitalmarkedet med at forstå værdiskabelsespotentialet i den pågældende virksomhed. En virksomhedens kommunikation til aktiemarkedet kan have en væsentlig effekt på dens aktiekurs, således at formen, indholdet og timingen af kommunikationen nogle gange kan være mere kurspåvirkende end det materielle indhold i det budskab, der kommunikeres. Det er også ofte tilfældet at en velfungerende kommunikation kan være med til at skabe en højere aktiekurs, idet IR har betydning for virksomhedens omdømme og dermed værdi på det finansielle marked. Effekten af den velfungerende IR vil altså i praksis kunne ses af, i hvor høj grad aktiekursen er påvirket af de generelle tendenser i aktiemarkedet i forhold til sammenlignelige virksomheder.

Se yderligere information i disse publikationer:

Nielsen, Christian & Per Nikolaj Bukh. 2010. Investor Relations: Kommunikation med strategien som udgangspunkt. I Håndbog i strategisk public relations, Henrik Merkels (eds.). København: Samfundslitteratur.

Nielsen Christian & Per Nikolaj Bukh. 2010. Hvad drejer Investor Relations sig om? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Nielsen, Christian & Per Nikolaj Bukh. 2010. Topdanmark: Forretningsmodellen og den finansielle kommunikation. I Casesamling til strategisk public relations, Henrik Merkels (eds.). København: Samfundslitteratur.

Bukh, Per Nikolaj; Peter Gormsen, & Jan Mouritsen. 2000. Investor relations: På vej mod en offensiv informationsstrategi. Finans/Invest. Vol 6, september, side 4-9.

Bukh, Per Nikolaj, Peter Gormsen & Jan Mouritsen. 2000. Investor relations: Økonomistyringens nye arbejdsfelt. Økonomistyring & Informatik 16(1):75-79.

Business models og rapporteringsmodeller

Se yderligere information i disse artikler:

Nielsen, Christian & Per Nikolaj Bukh. 2011.  What constitutes a business model: The perception of financial analysts. International Journal of Learning and Intellectual Capital 8(3):256-271.

Bukh, Per Nikolaj & Christian Nielsen. 2011 The Supply of and Demand for Strategic Information: A Case Study of a large Medical Device Company. Journal of Human Resource Costing and Accounting 15(1):50-7

Bukh, Per Nikolaj & Christian Nielsen. 2010. Understanding the health care business model:The financial analysts' point of view. Journal of Health Care Finance 37(2):8-26.

Børsprospekters informationsindhold

Disclosure, dvs. offentliggørelse af information, i finansielle rapporter har været genstand for megen forskning, mens kun ganske få har analyseret informationsindholdet i børsprospekter. Det har været fremhævet, at børsprospektet kan ses som et forbillede for den traditionelle årsrapport, idet prospekter typisk indeholder mere information om ledelsens kvalitet, risiko og forventninger til fremtiden. Ikke-finansiel information kan være med til at forklare den, for især videnintensive virksomheder, store forskel mellem markedsværdi og virksomhedens indre værdi, reducere risikopræmien og som følge deraf sikre en mere præcis værdiansættelse.

Generelt kan en børsintroduktion karakteriseres som en af de mest signifikante transaktioner, et selskab kan udføre. Det er den begivenhed, der transformerer et privat selskab til en offentligt handlet organisation. En del af den proces flytter selskabet fra en privat tilstand, hvor der kun eksisterer et lille behov eller ansvar for formidling af information udenfor virksomhedens grænser, til en offentlig tilstand, hvor virksomheden er ansvarlig og nærmest forpligtet til løbende at rapportere virksomhedens præstationer til de tusindvis af nuværende og potentielle investorer. Endnu vigtigere er dog, at virksomheden bevæger sig fra en tilstand, hvor virksomhedens værdi stort set er uafhængig af ekstern rapportering til en ny tilstand, hvor virksomhedens værdi og dens rapportering er uløseligt integrerede og forbundne.

Som metode til at vurdere informationsindholdet i børsprospekter har et såkaldt disclosure index været anvendt. I dette projekt indeholder disclosure indekset 78 items fordelt på 6 forskellige kategorier (Employees, Customers, IT, Processes, R&D, and Strategy Statements). Listen er blevet udarbejdet med udgangspunkt i den relevante disclosure- og videnregnskabslitteratur. Informationskrav fra lovgivning, myndigheder mv. indgår ikke, således at disclosure indekset udelukkende indeholder frivillig information.

Udvalgte publikationer om børsprospekter:

White, Gregory; Alina Lee; Yuni Yuningsih, Christian Nielsen & Per Nikolaj Bukh. 2010. The nature and extend of voluntary intellectual capital disclosure by Australian and UK biotechnology companiesJournal of Intellectual Capital 10(4):519-536.

Bukh, Per Nikolaj, Jan Mouritsen, Christian Nielsen & Peter Gormsen. 2006. Intellectual capital reports on their way to the stock exchange? A comparison of IPO prospectures and new reporting forms: Analyzing new reporting forms. Journal of Intellectual Capital. 17(2):221-240 

Bukh, Per Nikolaj, Christian Nielsen, Jan Mouritsen & Peter Gormsen. 2006. Disclosure of Information on Intellectual Capital indicators in Danish IPO Prospectuses. Accounting, Auditing & Accountability Journal 18(6):713-732.

Bukh, Per Nikolaj, Peter Gormsen & Jan Mouritsen. 2001. Investor Relations: Fra årsregnskab til strategisk kommunikation. I Økonomistyring, Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj, Peter Gormsen & Jan Mouritsen. 2001. Børsprospekters indhold af information om viden. Revision & Regnskabsvæsen, 2001/1:34-40.

Bukh, Per Nikolaj; Peter Gormsen, & Jan Mouritsen. 2000. Når viden introduceres på Børsen: Om relevansen af et videnregnskab. Samfundsøkonomen. 6/2000:27-35.

Pixart