Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kommunal økonomistyring Activity Based Costing Lean & Lean Accounting InnoLink Benchmarking Offentlig Ledelse Budgettering Videnregnskaber Balanced scorecard Service Management Investor Relations Entreprenørskab Kurser & foredrag Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

Benchmarking

Benchmarking drejer sig i en ledelses- og styringsmæssig sammenhæng om systematisk sammenligning af organisatoriske enheder. Sammenligningen sker med ét eller flere specifikke formål for øje – og det er en essentiel præmis, at de enheder, der sammenlignes, er tilpas ensartede, hvad angår de faktorer, der ikke danner grundlag for sammenligningen.

Samtidig skal der være forskelligartethed, hvad angår de forhold, som benchmarkes. Dette er samtidig et centralt dilemma i enhver benchmarking: Dem, vi sammenligner, skal være forskellige – ellers er der ikke nogen grund til at lave en sammenligning. Men ikke for forskellige – for så er de ikke sammenlignelige.

Som en introduktion til emnet benchmarking har Per Nikolaj Bukh skrevet en række korte artikler i tidsskriftet Fjernvarmen. I den første artikel præsenteres forskellige anvendelser af benchmarking for at vise begrebet bredde og væsentligheden af at klarlægge formålet med et benchmarkingprojekt, inden man går i gang. De følgende artikler handler om, hvorledes de forskellige former for benchmarking adskiller sig fra hinanden, hvorfor benchmarking er en relevant mulighed i en sektorbaseret styringsmodel, hvilke elementer der kan indgå i en sådan styringsmodel, hvad anvendelsen af omkostningsbaseret benchmarking kræver, og hvorledes benchmarking kan anvendes som internt styringsinstrument. Artiklerne kan læses her:

Per Nikolaj Bukh. 2007. Benchmarking på Dagsordenen. Fjernvarmen, Vol 46, No. 8, pp. 20-22.

Per Nikolaj Bukh. 2007. Fra Dialog til Markedsstyring... Til Benchmarking. Fjernvarmen, Vol. 46, No. 10, pp. 30-34.

Per Nikolaj Bukh. 2007. Benchmarking: Et Paraplybegreb. Fjernvarmen, Vol. 46, No. 9, pp. 22-24.

Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2007. Videndeling i et benchmarkingprojekt?   Fjernvarmen, Vol 46, nr. 11, pp. 24-27. 

Desuden kan artiklen Benchmarking: Fra metoder og teknikker til elementer i en økonomistyringsmodel anbefales som en introduktion til emnet. Artiken er skrevet af Per Nikolaj Bukh sammen med Niels Sandalgaard og Lars Diethrichson og udgivet november 2012 i ledelseshåndbogen Økonomistyring. I artiklen stilles skarpt på begrebet benchmarking ved at præsentere og diskutere forskellige facetter af emnet. Artiklen skitserer, hvordan, benchmarking kan indgå som en naturlig del budgetmodellen. Det drejer sig her især om, hvorvidt man skal operere med absolutte eller relative mål.

Benchmarking i offentlige virksomheder

Benchmarking indgår på mange måder i både private og offentlige virksomheders ledelsespraksis. Men det er især i offentlige virksomheder og virksomheder i regulerede brancher, at disse teknikker har fået en særlig ledelses- og styringsmæssig rolle tildelt.

I de ”almindelige” private virksomheder finder benchmarking især anvendelse i forbindelse med organisationsudvikling, specifikke forbedringsprojekter og strategiske analyser. Herudover benytter man oftest kun benchmark-baserede indikatorer/nøgletal som en del af økonomistyringen i særlige tilfælde.

Disse særlige forhold kan eksempelvis være, hvis organisationen har en kædestruktur (f.eks. banker, detailhandel etc.), eller hvis enkelte af de såkaldte kritiske succesfaktorer er meget afhængige af eksterne forhold, som er branchebestemte. Det kan være på grund af meget stor råvareprisafhængighed (f.eks. petrokemisk industri), afhængighed af makroøkonomiske faktorer (f.eks. finansielle virksomheder) eller på grund af særlige konkurrenceforhold (f.eks. benzinforhandlere eller televirksomheder). 

Per Nikolaj Bukh interesserer sig især for anvendelsen af benchmarking som styrings-, ledelses-, regulerings- og evalueringsredskab i offentlige virksomheder. Her er en række emner som målstyring, resultatkontrakter, ledelsesrapportering mv. ofte samtidig i spil.

Læs mere om benchmarking med relevans for offentlige virksomheder i disse artikler:

Bukh, Per Nikolaj; Niels Sandalgaard & Lars G. Dietrichson. 2012. Benchmarking i en økonomistyringsmodel. Bringes i Økonomsityring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj; Lars G. Dietrichson & Niels Sandalgaard. 2008. Benchmarking i den offentlige sektor: Fra metoder og teknikker til regulering og styring. I Offenlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2008. Styring efter budgetmål: Er benchmarking som motivationsmodel et alternativ? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj; Niels Sandalgaard & Lars G. Dietrichson. 2008. Benchmarking for controllere: Metoder, teknikker og muligheder. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Benchmarking i forsyningsvirksomheder

Ligeledes kan benchmarking i den offentlige sektor indgå i reguleringsmodeller, således som det har været set indenfor el, vand og fjervarmke.Per Nikolaj Bukh har været vejleder på phd-projekter om benchmarking i forsyningsvirksomheder og skrevet disse artikler om erfaringer med benchmarking i forsyningsvirksomheder:

Bukh, Per Nikolaj & Lars G. Dietrichson. 2016. Collaborative benchmarking in the Danish District Heating Sector.International Journal of Public Sector Management 29(5):502-529.

Bukh, Per Nikolaj & Kjærgaard, Isa Jensen. 2012. Modernisation through benchmarking: An analysis of thre utility companies. Problems and Perspectives in Management 10(2):93-104.

Kjærgaard, Isa Jensen & Per Nikolaj Bukh. 2006. Modernisering gennem benchmarking: En analyse af tre forsyningsvirksomheder. Ledelse & Erhvervsøkonomi 71(4):189-204.

Se desuden denne artikel, hvor vi anvender fjernvarmesektoren som eksempel:

Bukh, Per Nikolaj; Lars G. Dietrichson & Niels Sandalgaard. 2008. Benchmarking i den offentlige sektor: Fra metoder og teknikker til regulering og styring. I Offenlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

DEA-analyser (Data Envelopment Analysis) mv.

Tidligere har Per Nikolaj Bukh desuden beskæftiget sig med Data Envelopment Analysis, da han var phd-studerende ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Data Envelopment Analysis - eller blot DEA - er en analysemetode, der eksplicit fokuserer på de afvigende observation i en population samt på disse observationers afstand til de øvrige observationer. Metoden anvendes typisk til at identificere de mest efficiente enheder og til at vurdere fordelingen af inefficens i populationen.

DEA er en forholdsvis kompliceret beregningsmetode, der er baseret på anvendelse af matematisk programmering. For en yderligere beskrivelse af teknikken samt eksempler på anvendelser kan disse publikationer downloades:

Bukh, Per Nikolaj & Knie-Andersen, Michael. 1999. En DEA-baseret strukturanalyse af den danske skadesforsikringsbranche. Ledelse & Erhvervsøkonomi 63(2):129-138.

Bukh, Per Nikolaj. 1996. DEA-modeller af pengeinstitutsektoren: Overvejelser ved valg af input. Ledelse & Erhvervsøkonomi 60(3):179-191.

Bukh, Per Nikolaj, Finn R. Førsund & Sigbjørn A. Berg. 1995. Banking efficiency in the Nordic Countries: A four-country Malmquist index analysis. Norges Bank Arbeidsnotat 1995/7.

Bukh, Per Nikolaj 1993. Afvigende Observationer eller Gennemsnitstendenser? Et Notat om Anvendelse af Rand­metoder til Beregning af Aldersbetingede Præstationer og Stjernetider. IFV-Notater 1993-3.

Bukh, Per Nikolaj D. 1995, Måling af Produktivitet og Efficiens med Dataindhylningsanalyse: Et Empirisk Studie af den Danske Pengeinstitutsektor (The measurement of productivity and efficiency using data envelopment analysis: an empirical study of the Danish banking sector), Ph.D. thesis, School of Economics and Management, University of Aarhus.

Andre artikler om benchmarking

Bukh, Per Nikolaj; Niels Sandalgaard & Lars G. Dietrichson. 2012. Benchmarking: Fra metoder og teknikker til elementer i en økonomistyringsmodel. I Økonomsityring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj; Lars G. Dietrichson & Niels Sandalgaard. 2008. Benchmarking i den offentlige sektor: Fra metoder og teknikker til regulering og styring. I Offenlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2008. Styring efter budgetmål: Er benchmarking som motivationsmodel et alternativ? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj; Niels Sandalgaard & Lars G. Dietrichson. 2008. Benchmarking for controllere: Metoder, teknikker og muligheder. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Benchmarking: Princippper, metoder og udfordringer. I Strategi & Ledelse, Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christesen. 2007. Når controllere benchmarking. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christesen. 2007. Kan benchmarking fremme læring og videndeling? I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (eds.). København: Børsen Forum.

Yderligere materiale om benchmarking

Benchmarking er også en central komponent i Beyond Budgeting modellen, hvor der blandt andet anbefales relative præstationsmål med udgangspunkt i benchmarking. Se yderliger information på siden om budgettering eller læs disse artikler:

Bukh, Per Nikolaj & Niels Sandalgaard. 2010. Beyond Budgeting. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2015. Beyond budgeting: Storm eller let brise? Økonomistyring & Informatik  31(1):15.56..

Selvom hovedfokus i artikler mv. nævnt her på siden er benchmarking som et ledelses- og styringsredskab, så er benchmarking også udtryk for en metode til systematiske sammenligning med udgangspunkt i data. En sådan analyse af brancher og landsdele er foretaget i denne artikel:

Dietrichson, Lars G.; Per Nikolaj Bukh & Bent Dalum. 2009. Trading Cluster Nordjylland? En analyse af handelsbaserede mikroklyngerLedelse & Erhvervsøkonomi 73(2):27-43.

Pixart