Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kurser & foredrag Aktuelle arrangementer Tidligere foredrag og indlæg Tidligere konferencer Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

Aktuelle kurser og konferencer

Temadag i Aarhus: Effektbaseret økonomistyring

Effektbaseret økonomistyring Drejer sig grundlæggende om at give bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter normeringer og aktiviteter. Det indebærer et helt nyt styringsprincip, hvor tildelingsmodeller baseres på, hvilken effekt der opnås og hvor takster ikke baseres på antal dage, men tilrettelægges forløbsbaseret og baseres på effekter. I samarbejde med COK afholder Per Nikolaj Bukh temadag om effektbaseret økonomistyring den 22. maj 2017 i Aarhus. Temadagen er for alle, der beskæftiger sig med ledelse og styring. Derfor er målgruppen både økonomimedarbejdere, ledere, og specialister, der vil vide, hvad effektbaseret økonomistyring er, hvad det indebærer og kræver, samt hvordan effektbaseret økonomistyring kan implementeres.

Kursus: Activity-Based Costing

Lær at udvikle aktivitetsbaseret omkostningsfordeling ved anvendelse af Activity Based Costing.Hvad koster kommunens aktiviteter? Hvordan udvikles en aktivitetsbaseret budgetmodel? Hvordan kalkuleres differentierede takster og kapacitetstakster? Hvordan beregnes enhedspriser? Det er nogle af de spørgsmål, som adresseres på det praktisk orienterede 2-dages kursus, som Per Nikolaj Bukh afholder den 13.-14, november 2017 på Koldingfjord Hotel. 

Kursus: Få succes mål- og resultatstyring i kommunen

Lær de fundamentale begreber og teknikker, når der udvikles en strategisk mål- og resultatstyring med strategikortlægning og balanced scorecard i en kommune. På kurset lærer du både at lave strategikort for decentrale virksomheder (f.eks. skoler og sociale institutioner), for fagforvaltninger samt for hele kommunen. Kurset Strategisk mål- og resultatstyring: Få succes med strategien afholdes den 1.-2. juni 2017 på Hotel Koldingfjord, og er målrettet kommuner, men alle kan deltage og lære at lave en strategikortlægning.

Kursus: Fremtidens Økonomistyring i kommunerne

I foråret 2017 afholdes kurset Fremtidens Økonomistyring, som Per Nikolaj Bukh har tilrettelagt for COK. Deltag i landets mest specialiserede og praktisk anvendelige kursus i design af kommunal økonomistyring. Lær af de mest erfarne eksperter og praktikere - og få inspiration til nye måder at gennemføre effektiv og tillidsbaseret styring. Fremtidens Økonomistyring udbydes nu som et intensivt 8-dages forløb med mulighed for at udbygge uddannelsen med nye fagmoduler. Kurset giver et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen. Fokus er at skabe en ny og effektiv styring, så ambitiøse faglige mål kan nås samtidig med at budgetterne overholdes ved anvendelse af effektbaseret styring. Kurset er derfor relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring både centralt og decentralt, samt ledende medarbejdere i kommunernes økonomi- og planlægningsafdelinger mv. Kurset er også for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver kurset specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af økonomisk styring.

Økonomi og ledelse - udvikling af økonomistyringen

Per Nikolaj Bukh vil i efteråret 2017 undervise på faget ”Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen” på uddannelsen Master in Public Governance (MPG) ved Aalborg Universitet. Den primære målgruppe er offentlige ledere, idet man leder oftest har ansvar for et økonomisk budget og har behov for at træffe beslutninger, hvori der også indgår økonomiske hensyn. Faget vil på den ene side styrke kompetencerne til at forstå driftsøkonomiske ræsonnementer i relation til omkostninger og budgettildeling, og på den anden side ruste lederne til at være i dialog med fagøkonomier, når nye økonomimodeller udvikles. Faget Økonomi og Ledelse bygger videre på faget ”Offentlige Styring” som også udbydes som en del af MPG-uddannelsen ved Aalborg Universitet. 

Offentlig Ledelse - Design af en styringsmodel

I foråret 2017 vil Per Nikolaj Bukh undervise i faget "Offentlg ledelse - Design af en styringsmodel" på Aalborg Universitet. Faget afvikles over tre moduler á 2 dage og indgår i den fleksible masteruddannelse, MPG. Målgruppen er ledere i den offentlige sektor på alle niveauer, og det kan følges som enkeltfag. Dette undervisningsforløb vil spænde fra præsentationer af helt konkrete teknikker til udvikling af god og effektiv styring i offentlige organisationer til diskussion af, hvilken rolle styring har i den moderne offentlige sektor, hvilke konsekvenser forskellige styringsformer har, samt af hvordan vi skal forstå styring ud fra en række forskellige perspektiver. Det er formålet, at undervisningen skal give inspiration og viden til at kunne deltage i udviklingen og indførelsen af nye styrings-, ledelses- og rapporteringsmetoder i alle former for offentlige og regulerede virksomheder. Der opnås indsigt i de nyeste metoder og teknikker vedrørende arbejdsmetoder og modeller. Endelig opnås et grundlag for at kunne vurdere, hvad der kan forventes af styringsmodeller og tekniker i en moderne offentlig virksomhed.

Pixart